Проверена

Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н.Д.Зелинский" Бургас Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н.Д.Зелинский" Бургас

Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н.Д.Зелинский" Бургас

ПГХТ "Акад. Н.Д.Зелинский" - гр. Бургас е създадена през 1960 година с цел подготовка на кадри за нефтохимическата промишленост. Започнала е съществуването си с четири паралелки, днес в гимназията се обучават ученици след завършен седми и осми клас в 25 паралелки по 5 специалности: 

1. " Технология на фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти"
2. "Технологичен и микробиологичен контрол"
3. "Екология и опазване на околната среда" 
4. "Икономическа информатика" 
5. "Системно програмиране"
Образователно- възпитателният процес се осъществява от 45 висококвалифицирани преподаватели, от тях - 2-ма с първа ПКС, 2 -с втора ПКС, 8- с четвърта ПКС, 10 с пета ПКС.
Гимназията разполага с учебна сграда, общежитие, физкултурен салон, фитнес зала,  физкултурна площадка.В тях са разположени 19 кабинета и класни стаи, 12 лаборатории(химични, микробиологични, аналитична химия и лаборатория, оборудвана с апарати за прилагане на физични методи за анализ, лаборатория по процеси и апарати - оборудване с 10 полупромишлени инсталации за изследване на технологични процеси. 7 модерно оборудвани компютърни зали. Обучението по производствена практика се осъществява в реална работна среда, във фирми и предприятия на територията на град Бургас 
Между "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД и гимназията от 2001 година има сключен договор за съвместна работа, въз основа на който дейноста на гимназията се подпомага чрез:
1. Осигуряване на условия за провеждане на учебна и производствена практика на учениците от гимназията на територията на дружеството.
2. Предоставяне на стъклария, химикали и оборудване, снето от употреба в "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД, които могат да се използват в учебната и учебно-производителна дейност на гимназията.
3. Завършилите гимназията имат възможност за работа след дипломиране в "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД.
4. Във връзка с изискванията на пазара по труда от изпълнителски кадри в дружеството, се създава съвременна кадрова политика при реализиране на приема на ученици по специалности за следващите няколко години.

Тагове

Професионална гимназия Бургас
Професионална гимназия по химични технологии
гимназия по химични технологии
Profesionalna gimnazia po himichni tehnologii Akad Zelinskii Burgas
gimnazia po himichni tehnologii
Profesionalna gimnazia Burgas
Професионална гимназия по химични технологии Акад Зелинский Бургас
Прием на ученици Бургас
Profesionalna gimnazia po himichni tehnologii
Priem na uchenici Burgas

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !