Начало Политика за поверителност

Политика за поверителност

Като доставчик на онлайн услуги, ние сме загрижени за отговорното съхранение и използване на Вашите личните данни. Тази декларация за поверителност има за цел да Ви информира как управляваме Вашите лични данни, Вашите права за поверителност и правата Ви според закона. Моля да се запознаете обстойно с тази декларация за поверителност преди да се възползвате от нашите услуги.

Термини, използвани в декларацията:

“Лични данни” – данни необходими за използването на нашите услуги – пример: телефон, имейл адрес, адрес, уеб сайт, IP адрес. Тоест данни, чрез които може да бъде идентифицирано дадено физическо лице.

“Субект на лични данни” – представлява физическо лице за което се отнасят личните данни

“Онлайн платформа” – представляват всички онлайн уеб сайтове, мобилни приложения и други собствености, чрез които предоставяме нашите услуги.

“Услуги” – представляват всички предлагани от нас услуги посредством нашата Онлайн платформа

“Администратор на лични данни” – служител или компания, отговорен за обработката на личните данни.

1. Какви данни са ни необходими за предоставяне на качествени Услуги?

1.1 Данни предоставени от Вас посредством нашата Онлайн платформа
Ако сте използвали формата за добавяне на компания или за изпращане на запитване към трета компания, ние използваме: Вашето име, Мобилен Телефон, Имейл адрес, Уеб сайт

1.2 Информация, което събираме автоматично
Докато използвате нашите услуги посредством нашата Онлайн платформа ние събираме следната информация: IP адрес, операционна система, hostname, уеб адрес от който сте ни посетили, данни за браузъра, дата и час, както и посетените от Вас страници от нашата Онлайн платформа.

1.3 Данни от трети страни или от публично достъпни източници
Технически данни и параметри от услуги предоставени за анализ на търсенето от страна на Google. Информация и данни от доставчици предоставящи механизми за търсене в достъпното публично пространство.

2. Защо е необходимо да обработваме Вашите данни ?

Наше основно задължение е да използваме и съхраняваме Вашите лични данни само и единствено тогава, когато законът ни го позволява.
Основни причини за съхранение и използване на Вашите лични данни са налични при следните обстоятелства:
• При сключване на договорени отношения или при осъществяване на преговори за сключване на такива
• При изпълнение на договорени отношения
• За подобряване на нашите Услуги
• За осигуряване на достъп до нашата Онлайн платформа – използва се имейл адрес или потребителско име за вход и идентификация
• За да предоставим нашите Услуги в съответствие с нашите Общи Условия
• За комуникация и маркетинг посредством имейл адрес


3. Права на субектите на лични данни – Вашите права:
Информираност – настоящата декларация за поверителност има цел да Ви предостави пълна информация за използването и съхранението на личните данни.
Достъпност – Като субект на лични данни, Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, както и на коригирането и изтриването им.
Коригиране – Вашите данни могат да бъдат актуализирани или допълвани
Да бъдете “Забравен” – Имате право за пълно заличаване на Вашите лични данни от нашата онлайн платформа
Ограничение на обработването – Когато няма необходимост от обработка на лични данни имате право да поискате ограничение на обработването, а не пълно изтриване на данните
Преносимост – Имате право на пряко прехвърляне на личните си данни от нашата Онлайн платформа
Възражение – когато смятате, че обработването и съхранението на лични данни нарушава Ваши основни права и свободи, имате право на възражение срещу обработване на личните Ви данни

Имате право да изразите и подавате легитимно искане, спрямо Вашите права във всеки един момент. Това не засяга законната обработка, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Срокът в който ще отговорим на всяко легитимно искане е един месец. Ако по една или друга причина, легитимното искане е сложно и се налага повече време за отговор, ние ще ви информираме.

4. Лични данни на лица под 16 годишна възраст
Нашата Онлайн платформа не обработват или съхраняват лични данни на лица под 16 годишна възраст. При информация относно обработката на лични данни на лица под 16 годишна възраст, същата ще бъде изтрита незабавно.

5. С кого споделяме Вашите лични данни
Нашата Онлайн платформа не споделя личните данни на физически лица със трети страни.

6. Къде съхраняваме Вашите лични данни
Личните данни обработвани от нашата Онлайн платформа се съхраняват на сигурен и защитен сървър, нает от ICN.BG

7. Контакти
За връзка с администратора на лични данни, моля използвайте имейл адрес: [email protected] или нашата контактна форма.

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !