Проверена

IX ОУ "Панайот Волов" Шумен Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища IX ОУ "Панайот Волов" Шумен

IX ОУ "Панайот Волов" Шумен

Нашето училище се намира в един от кварталите на град Шумен – Дивдядово, който е разположен на два километра южно от града. То е наследник на първото килийно училище открито през 1838 година от местните първенци, и първото взаимно училище, открито през 1848 година.     Килийното училище се е помещавало в старата църква. За условията в училището можем да съдим от описанията на Илия Р. Блъсков: "Никаква училищна обстановка или пособия не съществуваха в килиите: нито столове, нито маси. За столове служеха малките постилчици, които всеки ученик бе длъжен да си достави от дома. За маса служеше дясното коляно на ученика." Учениците са пишели с орлово или паче перо, потопено в мастило от шикалки, което сами си приготвяли. В килийното училище царяла сурова дисциплина, защото учителят имал пълна власт над децата.

Това училище е пазело буден българския дух. В него е идвал самият Апостол на свободата – Васил Левски. За истинността на този факт съдим по статиите на: шуменския адвокат д-р Марин Пенков в "Шуменски общински вестник", год. І, бр. 43 от 5.ХІ.1940 г. и Иван Величкович във в-к "Зора", бр. 6242 от 3.ІV.1940 г.     Запазена и до днес, сградата на Дивдядовското взимно училище представлява твърде голям интерес. Състои се от три помещения с мазе отдолу. Най-голямото служело за учебна стая, а в по-малкото живеел даскала със семейството си. Запазен е надписът върху главната фасада, който гласи: "Училище заради славянобългарските юноше 1848 година" Текстът показва, че дивдядовци са се заели с уредбата на взаимното "славяно – българско" училище твърде отрано, докато в големите селища като София и Пловдив не е имало такива. През 1862 година в Дивдядово идва Рашко Илиев Блъсков – Даскал Рашко, който се заема да направи ново училище за около 250 деца, тъй като "църковната килия" се оказала крайно неудобна. Преподавал им българска граматика, история, землеописание (география), аритметика, калиграфия и други предмети. Обучението извършвал по взаимната метода, устройвал годишни изпити, раздавал награди. Следващият учител е Димитър Блъсков, който слага началото на Дивдядовското "главно" – класно училище. Той променя програмата на обучение, като обособява два раздела: "Приготвителний" и "Класически" – първият три, а вторият четиригодишен. Изучавало се богословие, тъй като целта на училището била да подготви свещеници и учители за селата. През 1872 година Д. Блъсков урежда и училищна библиотека. Тук идват да учат не само от Шуменско и Преславско, но и от Провадийско и Силистренско. За външните ученици е уреден пансион.     

  IX

В Дивдядовското училище е учил и Панайот Волов. От своите учители Илия Блъсков и Тодор Икономов той получава първите светски знания и уроци по родолюбие. По-късно след завършване на Южнославянския пансион в град Николаев, Украйна той е назначен за директор на класното училище. С помоща на вицеконсула във Варна Волов доставя от книжарниците в Русия книги и учебни пособия за българските училища в Шумен, Дивдядово, Преслав и Каспичан.     

След Освобождението дивдядовци държат едно от първите места по уредба на своето училище. От класното училище се ражда днешното, построено през 1939 година. Заслуга за развитието на просветното дело в Дивдядово имат и директорите на училището. Вичо Атанасов – директор до 1921 година, открива първия прогимназиален клас с учител Крум Кърджев. Васил Василев е директор до 1958 година, Йордан Начев до 1973 година, Иван Смиленов до 1994 година. За годините от 1963 до 1994 училището ни има няколко придобивки – ново крило на училищната сграда, физкултурен салон, асфалтирана площадка в училищния двор. Възпитаник на нашето училище е и бележитият писател проф. Тончо Жечев. Негови са думите: "Не можем да не отбележим, че Дивдядово постепенно се превръща в един от водещите просветни центрове на Североизточна България."     

От 1994 година директор на ІХ ОУ "Панайот Волов" е Стефан Баев – възпитаник на това училище. От 2001 година помощник директор на училището е Росица Георгиева. Училищното ръководство и целият педагогически колектив творим настоящето на училището. Наследило богатите традиции на миналото, днес училището ни разполага с една от най-модерните материално – технически бази, с квалифицирани преподаватели и редица ученически постижения в науката, изкуството и спорта.

Тагове

Прием на ученици Шумен
Девето Основно Училище Панайот Волов Шумен
Uchilishte Shumen
Училище Шумен
Основно училище Шумен
Priem na uchenici Shumen
Obrazovanie Shumen
Deveto Osnovno Uchilishte Panaiot Volov Shumen
Образование Шумен
Osnovno uchilishte Shumen
Прием в първи клас Шумен
Osnovno obrazovanie Shumen
Основно образование Шумен
Priem v purvi klas Shumen

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !