Проверена

28 СУ "Ал. Константинов" София Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища 28 СУ "Ал. Константинов" София

28 СУ "Ал. Константинов" София

„Изграждане на творчески личности, мобилно ориентирани в конурентна среда, чрез повишаване качеството и ефективността на училищното образование и възпитание. Непрекъснат процес на подобряване на външната и вътрешната среда на училището, чрез участие в национални и международни програми и проекти.”          ДЕВИЗ

„Училището е храм. Децата са свещени. Учителят е духовен скулптор.”          ХРОНОЛОГИЯ          1916г.Открита е ХVІ народна прогимназия.          

1930г.-1931г. 
ХVІ прогимназия се настанява в новопостроената сграда на ул.”Възкресение” и ул.”Булина ливада”. Училището е наименувано „Алеко Константинов”.          
1957г.-1958г.
Изгражда се северното крило на училището, в което има вече 22 класни стаи, 3 кабинета с хранилища, голям физкултурен салон.          
1981г.-1982г.
 Изгражда се нова постройка с 8 класни стаи, която поема учениците от начален етап.          
2003г. в 28.СОУ е открит асансьор за деца-инвалиди и е първото училище с архитектурно-достъпна среда за деца с двигателни увреждания.
          
2012г.-2013г. Към настоящия момент в училището се обучават 707 ученици от 56 правоспособни преподаватели.

Тагове

28 СУ София
28 uchilishte Sofia
28 uchilishte Krasna polana
28 училище София
Sredno obrazovanie Sofia
Училище Красна поляна
Прием на ученици Красна поляна
Sredno uchilishte Sofia
Uchilishte Krasna polana
28 училище Красна поляна
Priem na uchenici Krasna polana
28 SU Al. Konstantinov Sofia
28 СУ Ал. Константинов София
Obrazovanie Sofia
Средно училище Красна поляна
Sredno uchilishte Krasna polana
Средно училище София
Средно образование София
Образование София
28 SU Sofia

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !