Проверена

Сатурн 95 ООД Отличен избор

Услуги > Други услуги
Начало Услуги Други услуги Сатурн 95 ООД

Сатурн 95 ООД

“Сатурн – 95” ООД е създадена през 1995 г. с частни капитали и управител инж. Саша Стоянов. Фирмата е профилирана в следните дейности:

1. Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, производство и извършване на монтажна дейност на мълниезащитни и заземителни уредби. Производството обхваща широка гама от елементи, придружени със сертификат, който гарантира съответствието им с конструктивната и технологична документация. Всички елементи покриват изискванията на европейските норми и стандарти. Голяма част от тях са унифицирани за монтаж на различни по конфигурация и конструкция покриви. Производственият профил позволява да бъдат изпълнени елементи по конструктивна документация или мостри на клиента.Монтажният профил на фирмата обхваща:
  • Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, както и изграждане на специални заземителни и мълниезащитни уредби за тях;
  • Доставка и монтаж на всички видове мълниезащитни и заземителни уредби; 
  • Изграждане на съсредоточени заземители в песъчливи терени и във всякакъв вид скали чрез дълбочинни машинни сондaжи;
  • Височинни монтажи на елементи и съоръжения – малки релейни антени, полагане на фидерни линии, сигнални лампи и други такива, за които не се налага използване на подемна и строителна техника;
  • Саниране на сгради по алпийски способ;
  • Доставка и монтаж на елементи за отопление, вентилация и климатизация. 
      95
Фирмата е участвала в изграждането на посочените монтажни дейности в над 2700 обекта в България и Румъния.2. Kонсултантска дейност в областта на енергийната ефективност, лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за енергийно обследване и сертифициране на сгради и индустриални системи. Консултации в строителството и прединвестиционното проектиране, свързано с прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
3. Изследвания, анализи и проектиране, свързани с качеството на електроенергията и енегриен мениджмънт на електрически системи, основаващ се на енергиен одит с цел намаляване енергийните разходи.

4. Проектиране, изграждане, преустройство, изместване, реконструкция и поддръжка на външно електрозахранване (трафопостове, кабелни линии, районно и улично осветление).

5. Проектиране и монтаж на електрически инсталации, охранителни системи, пожароизвестяване и видеонаблюдение.

6. Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатизиращи инсталации, както и на системи за автоматизация на тези инсталации.

7. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, фасадни и покривни конструкции, стъклени витрини и зимни градини.

8. Професионални инженерингови услуги в областта на телевизионните технологии, сред които системен инженеринг, консултиране, комплексно проектиране на телевизионни обекти по всички специалности, настройка и поддръжка на съществуващи или новоизграждащи се телевизионни и излъчвателни комплекси.
    
Компанията поддържа активни контакти с редица учебни заведения в сферата на Електротехническите и Топлотехническите анализи и моделиране и е дългогодишен партньор на Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и Занаятчийска камара Кобленц. 
Наличен е пълен инженерингов и изпълнителски ресурс за реализация на обекти в областта на възобновяемите енергийни източници като термопомпени отоплителни инсталации, соларни инсталации за БГВ, както и соларни системи за добив на електроенергия (фотоволтаични електроцентрали), системи за оползотворяване на биогаз и сметищен газ чрез методите на когенерацията. Прилагат се иновационни схеми при разрешаването на всяка енергийна задача.
  Всички дейности на компанията са обезпечени с висококвалифицирани специалисти, оборудвани с професионална техника, екипировка и транспорт и се извършват в договорените срокове на изпълнение с високо качество и професионализъм.

Тагове

mulniezashtitni i zazemitelni uredbi
Сатурн 95 ООД
заземители в песъчливи терени
Saturn 95 OOD
Фотоволтаични централи
Саниране на сгради по алпийски способ
zazemiteli v pesuchlivi tereni
Fotovoltaichni centrali
Sanirane na sgradi po alpiiski sposob
мълниезащитни и заземителни уредби

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !