Проверена

Psihotest.eu Отличен избор

Здравеопазване > Медицински центрове
Начало Здравеопазване Медицински центрове Psihotest.eu

Psihotest.eu

Ние сме лицензиран психологически център и провеждаме психологически изследвания ( ПСИХОТЕСТ ) за водачи от всички категории и професионални групи: С1, С, D1, D, Ттм, Ттб, превоз на пътници и товари, таксиметров превоз, постъпване на работа, както и за водачи с временно отнето свидетелство за управление на МПС. Изследването за определяне на психологическата годност ( психотест ) за водачи на МПС е регламентирано от Закона за движение по пътищата, Наредба № 36 от 15 май 2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на провоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (агл.доп.-ДВ, бр.89 от 2010г.) Психологическите изследвания се извършват в лабораторията по предварително изготвен график и след записване на тел. 0877 790877 или 0885 538364.

Цени:
 • Психологическо изследване 50 лв.
 • Удостоверение за психологическо изследване 10 лв.
 • Дубликат на загубено удостоверение за психологическо изследване 10 лв.
 • Отстъпки за групови записвания.
 • Провеждаме психологически изследвания за таксиметрови и професионални шофьори и на водачи на МПС с отнети книжки 50 лв.

Услуги

При записване кандидатите заявяват целите на психологическото изследване:
 • Придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус);
 • Водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари от всички категории;
 • Водачи на лек автомобил за таксиметров превоз;
 • Водачи с временно отнето свидетелство за управление, както и на загубилите правоспособността си за управление на МПС поради отнемане на контролни точки;
 • Постъпване на работа и при други случаи по искане на държавни, общински, обществени и частни организации, сдружения и търговци;
 • За заменяне на чуждестранно свидетелство за управление на МПС за чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС.
 • Провеждаме начален или периодичен курс за професионална компетентност за пътници или товари .

При явяване на психологическо изследване трябва да бъдат представени оригинали на следните документи за сверка от длъжностно лице и техни копия, които остават в лабораторията:
 • Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност), като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС представят и копие от страницата с постоянния адрес.
 • Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на МПС) и копие от тях.
 • Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от съдебното решение (ако има такова).
 • Документ за платена такса.
 Психологическото изследване има за цел да установи наличието на качества, които са от значение и са предпоставка за безопасното управление на МПС. Изследването се извършва с писмени и апаратни психологически тестове, наблюдение и беседа. Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната категория или професионална група. Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. При отрицателно заключение от първото явяване, изследваното лице има право на второ психологическо изследване в срок до шест месеца от първото явяване, в същата лаборатория. При отрицателно заключение от второто изследване, лицето има право на трето, експертно изследване в Областните експертни психологически комисии, в срок до шест месеца след второто изследване. Областна експертна психологическа комисия към НМТБ Цар Борис III – гр. София Областна експертна психологическа комисия към МТБ – гр. Пловдив При отрицателно заключение и от третото изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване. При положително заключение от психологическото изследване, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност, което важи три години от датата на неговото издаване. Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност. При съответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е Допуска се. При несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е Не се допуска.


Тагове

Психотест
Psiho testove Sofia
psihologicheski centur
психологически изследвания
психологически център
Психо тест
Psihotest
psihologicheski izsledvania
Психо тестове
Psiho test
Психо тестове София
Psiho testove

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !