Проверена

Община Лозница Отличен избор

Общинска Администрация > Общини
Начало Общинска Администрация Общини Община Лозница

Община Лозница

Община Лозница е разположена в Североизточна България и заема централната източна част на Разградския регион.
Включва се в Дунавската хълмиста равнина. Тя е почти еднакво отдалечена от трите големи града – Разград, Търговище и Шумен.
В общината има общо 17 читалища, чрез които основно се развива културна дейност в общината. Действащи в момента от тях са 12, като останалите 5 не функционират поради силно намаления брой жители на населеното место и преобладаващо население в пенсионна възраст. Действащи читалища към момента има в гр. Лозница, с. Ловско, с. Веселина, с. Сейдол, с. Манастирци, с. Синя вода , с. Каменар.С най–широка дейност се отличава читалището в гр. Лозница, където е по-разнообразна и развита художествената самодейност, библиотечната дейност, има школа по народни инструменти, студия за народни танци и други.От общинските най–добре работи читалището в с. Сейдол, където действат групи от малки до големи в областта на местния фолклор.Такива действат и в с. Ловско. От няколко сезона насам се активизираха читалищата в с. Веселина, с. Каменар и с. Трапище, където работят от една до няколко групи.
Всяко едно читалище разполага с читалищна библиотека, но книжния фонд се оценява като недостатъчен.
 Релефът на общината е предимно хълмист, със средна надморска височина 370 метра. Северният район обхваща част от Разградските и Самуилските височини. Релефът на терена, оформен от тектонични сили, определя двата водосборни басейна: Голяма Камчия на югоизток и Бели Лом на северозапад.Дунавската платова платформа е играла относително пасивна роля спрямо нагъвателните процеси в Старопланинската геосинклинала. За нея са характерни платформеният тип тектонични движения – бавни, продължителни и диференцирани колебания на земната кора, придружени с разломяване на някои нейни части.Установено е съществуването на плоска, с голям радиус на захранване коруба, наречена Разградско – Самуилска. Тя се очертава като изявена регионална структура в Източната подобласт.Местният климат носи типичните белези на източноевропейския климат: с малко валежи и относително студена зима за съответната ширина. Лятото е горещо и падат максималните валежи. Средна годишна амплитуда на температурата е 22 – 24 оС.В района преобладават западни, по-малко североизточни и източни ветрове. Средната годишна скорост на вятъра е сравнително малка – 1, 0 м/сек. Най-силни ветрове духат през зимата и началото на пролетта, а най-слаби – през лятото и есента. Характерна особеност е сравнително честата и интензивната поява на фьон.На територията на Община Лозница, в землището на село Гороцвет се намира защитената местност “Курията”, с площ около 30 дка. Към настоящият момент вековната дъбова гора е в добро състояние.РИОСВ-Русе и Община Лозница извършват съвместно периодични проверки и постоянен контрол по опазване на вековните дървета.В землището на с. Манастирско, местността “Каваклък” има 14 броя вековни дървета – зимен дъб и цер. Всички те са в добро състояние.

Тагове

Proekti Obshtina Loznitsa
Община Лозница
Европроекти Община Лозница
Obshtinska administratsiya Loznitsa
Общинска администрация Лозница
Проекти Община Лозница
Obshtina Loznitsa
Turizam Obshtina Loznitsa
Образование Община Лозница
Evroproekti Obshtina Loznitsa
Obrazovanie Obshtina Loznitsa
Туризъм Община Лозница

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !