Проверена

Екоинвест ЕООД Отличен избор

Услуги > Рециклиране
Начало Услуги Рециклиране Екоинвест ЕООД

Екоинвест ЕООД

Управление на отпадъци

Екоинвест е основен партньор на организациите по оползотворяване, като обслужва разделното събиране на общините и фирмите. Целият екип на Екоинвест работи в насока успешното управление на отпадъците и увеличаване на дела на рециклираните и повторно употребявани опаковки.

Изкупуване и третиране

Събира и изкупува хартиени, стъклени, дървени, пластмасови и метални опаковки.Компанията изкупува всички отпадъчни опаковки от полиетилен, пластмаса, ПЕТ бутилки, хартия, стъкло, метални опаковки и дървени палети. След извършване на дейности по сортиране, шредиране и балиране, отпадъците се насочват за оползотворяване и повторна употреба към рециклиращите предприятия.
        

РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Екоинвест превръща в нов ресурс отпадъчни пластмаса, ПЕТ и дърво. Фирмата произвежда рециклирани  дървени палети, пластмасови гранули и ПЕТ флейк за повторна употреба.

Вече 10 години Екоинвест ЕООД е надежден партньор по управлението на отпадъците от опаковки на фирмите и общините в България. Фирмата ни стартира дейността си през 2003 година, основно в областта на оползотворяване на отпадъци от хартиени опаковки, велпапе, картон, офсет и др.

Развитие

Като отговор на нуждите на пазара, първоначално разширихме асортимента си като включихме събиране на отпадъци от всички видове опаковки – пластмаси, пет, метални опаковки, дървени опаковки, стъкло и тяхното първоначално сортиране, третиране и транспортиране. Понастоящем количествата, които изкупуваме и продаваме месечно представляват около 10% от пазарния дял на отпадъчни опаковки в България. Ние работим в тясно сътрудничество с организациите за оползотворяване като обслужваме системите за разделно събиране на общините и фирмите. В тази насока наши дългогодишни контрагенти са както големи предприятия като Метро, Била, Кауфланд, Каменица, Загорка, Кока кола, Девин, така и множество малки и средни предприятия.

Стратегия

Стратегическите цели и желанието за устойчиво развитие ни накара да инвестириме в дейности по преработка и рециклиране на отпадъчни опаковки от пластмаси и дърво.Цехът за рециклиране на пластмаси преработва отпадъци от полимерни опаковки – твърда пластмаса, найлон, полипропилен, pet. Същите имат изключително широко потребление и от домакинствата, и от индустрията, и от селското стопанство. Производството отговаря на всички определения за «зелена» икономика. Освен на българския пазар продукцията на фирмата се продава в Гърция, Румъния, Косово, Полша.Площадката за рециклиране на дървени опаковки дава възможност на 100 хил.бр. дървени палети годишно да бъдат използвани повторно, а 3000 тона да бъдат преработени като гориво за отопление.Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания и др. Тясното сътрудничество с най-големите хартиени заводи на Балканите, нарежда Екоинвест ЕООД на водещо място сред фирмите ангажирани в сектора на отпадъчната хартия в България.


ЕКОИНВЕСТ – ЛИДЕР В РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ПЛАСТМАСИ В БЪЛГАРИЯ

Приоритетната дейност на Екоинвест е свързана с рециклирането на пластмасови
отпадъци от опаковки, в това число LDPE, HDPE, PP/PS, PP BIG BAGS, PET. Като отговор на тенденциите за увеличаване на дела на рециклираните пластмасови отпадъци за повторната им употреба, амбициите на фирмата са насочени към повишаване на качеството и количеството наNпроизвеждания гранулат и повишаване процента на ефективно преработените отпадъци от пластмасови опаковки. След изпълнението на проект по ОП „Развитие на конкурентнососбността в българската икономика 2007-2013”, процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, с помощта на съфинансиране от Евопейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, ще бъде внедрена иновативна енерго-ефективна и екологично разработена, технологична линия за рециклиране на твърди пластмаси. Тази инвестиция ще позволи на дружеството да постигне високо качество и ефективност на производството, както и да отговори на всички изисквания на международно признатите стандарти. 

ОСНОВНА БАЗА:
Пазарджик 4400, ул.”Мильо Войвода” 18
Тел.: +359 34 44 84 45, Факс: +359 34 44 84 46, +359 889 438 138, +359 886 223 441
 

с.Симеоновец ,Стопански двор
Рециклиране на дървени опаковки
тел. +359 882 339 880
 

БАЗИ В СТРАНАТА:
Пловдив 4000,ул.”Брезовско шосе” 176
Тел.: +359 32 946 324, Тел. / факс: +359 32 946 327
 

Стара Загора 6000,Хрищенско шосе, кв.”Голеш”
Моб: +359 889 903 360
 

Бургас 8000,
ул.”Индустриална” 1064,до входа на „Трансстрой”
Моб: +359 888 753 813
 

Горна Оряховица 5100,ул.”Иван Момчилов” 2
Тел.: +359 618 24 189, Тел. / факс: +359 618 20 082
 

Търговище 7700,Околовръстен път, Индустриална зона
Тел. / факс: +359 601 26 700

Тагове

Рециклиране на пластмаса
Reciklirane na plastmasa
Ekoinvest
Otpaduci ot opakovki na firmi
Ekoinvest EOOD
Екоинвест ЕООД
Екоинвест
Събиране на пластмасови отпадъци
Преработката на пластмасата
Subirane na plastmasovi otpaduci
Reciklirane na otpaduci
Prerabotkata na plastmasata
Отпадъци от опаковки на фирми
Управление на отпадъци
Рециклиране на отпадъци
Изкупуване и третиране
Upravlenie na otpaduci
Izkupuvane i tretirane

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !