Проверена

Екоинвест ЕООД Отличен избор

Услуги > Рециклиране
Начало Услуги Рециклиране Екоинвест ЕООД

Екоинвест ЕООД

Управление на отпадъци

Екоинвест е основен партньор на организациите по оползотворяване, като обслужва разделното събиране на общините и фирмите. Целият екип на Екоинвест работи в насока успешното управление на отпадъците и увеличаване на дела на рециклираните и повторно употребявани опаковки.

Изкупуване и третиране

Събира и изкупува хартиени, стъклени, дървени, пластмасови и метални опаковки.Компанията изкупува всички отпадъчни опаковки от полиетилен, пластмаса, ПЕТ бутилки, хартия, стъкло, метални опаковки и дървени палети. След извършване на дейности по сортиране, шредиране и балиране, отпадъците се насочват за оползотворяване и повторна употреба към рециклиращите предприятия.
        

РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Екоинвест превръща в нов ресурс отпадъчни пластмаса, ПЕТ и дърво. Фирмата произвежда рециклирани  дървени палети, пластмасови гранули и ПЕТ флейк за повторна употреба.

Вече 10 години Екоинвест ЕООД е надежден партньор по управлението на отпадъците от опаковки на фирмите и общините в България. Фирмата ни стартира дейността си през 2003 година, основно в областта на оползотворяване на отпадъци от хартиени опаковки, велпапе, картон, офсет и др.

Развитие

Като отговор на нуждите на пазара, първоначално разширихме асортимента си като включихме събиране на отпадъци от всички видове опаковки – пластмаси, пет, метални опаковки, дървени опаковки, стъкло и тяхното първоначално сортиране, третиране и транспортиране. Понастоящем количествата, които изкупуваме и продаваме месечно представляват около 10% от пазарния дял на отпадъчни опаковки в България. Ние работим в тясно сътрудничество с организациите за оползотворяване като обслужваме системите за разделно събиране на общините и фирмите. В тази насока наши дългогодишни контрагенти са както големи предприятия като Метро, Била, Кауфланд, Каменица, Загорка, Кока кола, Девин, така и множество малки и средни предприятия.

Стратегия

Стратегическите цели и желанието за устойчиво развитие ни накара да инвестириме в дейности по преработка и рециклиране на отпадъчни опаковки от пластмаси и дърво.Цехът за рециклиране на пластмаси преработва отпадъци от полимерни опаковки – твърда пластмаса, найлон, полипропилен, pet. Същите имат изключително широко потребление и от домакинствата, и от индустрията, и от селското стопанство. Производството отговаря на всички определения за «зелена» икономика. Освен на българския пазар продукцията на фирмата се продава в Гърция, Румъния, Косово, Полша.Площадката за рециклиране на дървени опаковки дава възможност на 100 хил.бр. дървени палети годишно да бъдат използвани повторно, а 3000 тона да бъдат преработени като гориво за отопление.Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания и др. Тясното сътрудничество с най-големите хартиени заводи на Балканите, нарежда Екоинвест ЕООД на водещо място сред фирмите ангажирани в сектора на отпадъчната хартия в България.


ЕКОИНВЕСТ – ЛИДЕР В РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ПЛАСТМАСИ В БЪЛГАРИЯ

Приоритетната дейност на Екоинвест е свързана с рециклирането на пластмасови
отпадъци от опаковки, в това число LDPE, HDPE, PP/PS, PP BIG BAGS, PET. Като отговор на тенденциите за увеличаване на дела на рециклираните пластмасови отпадъци за повторната им употреба, амбициите на фирмата са насочени към повишаване на качеството и количеството наNпроизвеждания гранулат и повишаване процента на ефективно преработените отпадъци от пластмасови опаковки. След изпълнението на проект по ОП „Развитие на конкурентнососбността в българската икономика 2007-2013”, процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, с помощта на съфинансиране от Евопейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, ще бъде внедрена иновативна енерго-ефективна и екологично разработена, технологична линия за рециклиране на твърди пластмаси. Тази инвестиция ще позволи на дружеството да постигне високо качество и ефективност на производството, както и да отговори на всички изисквания на международно признатите стандарти. 

ОСНОВНА БАЗА:
Пазарджик 4400, ул.”Мильо Войвода” 18
Тел.: +359 34 44 84 45, Факс: +359 34 44 84 46, +359 889 438 138, +359 886 223 441
 

с.Симеоновец ,Стопански двор
Рециклиране на дървени опаковки
тел. +359 882 339 880
 

БАЗИ В СТРАНАТА:
Пловдив 4000,ул.”Брезовско шосе” 176
Тел.: +359 32 946 324, Тел. / факс: +359 32 946 327
 

Стара Загора 6000,Хрищенско шосе, кв.”Голеш”
Моб: +359 889 903 360
 

Бургас 8000,
ул.”Индустриална” 1064,до входа на „Трансстрой”
Моб: +359 888 753 813
 

Горна Оряховица 5100,ул.”Иван Момчилов” 2
Тел.: +359 618 24 189, Тел. / факс: +359 618 20 082
 

Търговище 7700,Околовръстен път, Индустриална зона
Тел. / факс: +359 601 26 700

Тагове

Upravlenie na otpaduci
Reciklirane na plastmasa
Екоинвест
Ekoinvest EOOD
Otpaduci ot opakovki na firmi
Izkupuvane i tretirane
Екоинвест ЕООД
Управление на отпадъци
Ekoinvest
Събиране на пластмасови отпадъци
Reciklirane na otpaduci
Рециклиране на пластмаса
Prerabotkata na plastmasata
Изкупуване и третиране
Subirane na plastmasovi otpaduci
Отпадъци от опаковки на фирми
Рециклиране на отпадъци
Преработката на пластмасата

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !