Проверена

144 СУ "Народни будители" София Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища 144 СУ "Народни будители" София

144 СУ "Народни будители" София

В 144 СОУ "Народни будители" се обучават 1131 ученици в 49 паралелки. За тях се грижат 112 висококвалифицирани преподаватели и 5 външни лектори, очертали предизвикателна перспектива за развитие на учениците чрез високо равнище на образователна и профилирана подготовка. От 2001 година 144 СОУ е базово училище на СУ "Св. Климент Охридски" - факултети: Педагогика, Начална и предучилищна педагогика, Философия, Музикална педагогика, Нов български университет, Варненски свободен университет. Училището разполага с модерна и съвременна база за придобиване на европейско образование и има многобройни отличия и награди от конкурси в страната и чужбина. Училището е член на Световната танцова асоциация към ЮНЕСКО. Носител е на три сертификата за качество по европейските програми "Коменски".

    144

Сертификат за качество: На 23.10.2007 г. 144 СОУ „Народни будители" стана носител на Сертификат за качество по европейката програма Сократ – Коменски по проект „Изкуство без граници". Партньори по проекта са Италия, Финландия, Полша, Гърция, Турция. Координатор на проекта е България – 144 СОУ „Народни будители". По проекта от българска страна работиха следните учители: Величка Николова – координатор на проекта, Роза Еврова - учител по АЕ, Ангелина Иванова - учител по БЕЛ, Саша Петрова - пом.директор, Мария Александрова - учител по изобразително изкуство, Уляна Караиванова - учител по ИИ - компютърна графика и арт дизаин, Бисерка Нитова - начален учител, Даниела Андонова - начален учител, Стефан Башев - ученик.

Сертификат за качество 2009 година за проект "Да бъдем отговорни за собственото си обучение". Партньори по проекта са Италия, Испания, Германия, Латвия, Англия и 144 СОУ "Народни будители". Екип на проекта - Роза Еврова - координатор, членове - Ангелина Иванова, Величка Николова.
 Многобройни  са и другите награди и отличия в областта на Изкуството - Музика, Хореография, Изобразително изкуство. Наградите в спортните изяви на нашите ученици също са достатъчно, за да оформим една голяма секция - витрина на първи етаж. В училище има шест секции, които са препълнени с купи, плакети, грамоти и специални награди, завоювани от нашите ученици и учители. 

Мисия

Високо равнище на общообразователна и профилирана подготовка!Конкурентна способност!Гарантиран успех за прием на кандидат – гимназисти и кандидат – студенти! Широка обща култура!Владеене на чужди езици!Работа с компютри!Личностно развитие!Практическа приложимост на умения и знания!Алтернатива, адаптация, перспектива на връзката ЛИЧНОСТ – ОБЩЕСТВО – ПАЗАР НА ТРУДА! 

Визия

Винаги актуални!Многогодишна традиция в успешно развиващи се профили: МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ХОРЕОГРАФИЯ!Творческа база за развитие като общинско училище по изкуствата, алтернатива на училищата по изкуства!Желано място за обучение!Интелектуален център за извънкласни занимания! 

Обучение

Осъществява се в направление: изкуства "ХОРЕОГРАФИЯ, МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"Специфичен облик на училището придава обучението в разширени и профилирани паралелки по изобразително изкуство, хореография и музика още в ранна училищна възраст.Разширеното и профилирано обучение по музика предлага възможности за индивидуално изучаване на музикални инструменти: пиано, цигулка, акордеон, китара, флейта, кларинет, ударни инструменти, медни и дървени духови инструменти и народни инструменти - кавал, тамбура, гайда, дудук, мандолина, участие в народен хор, народен оркестър и др.Разширеното изучаване на изобразително изкуство предлага на учениците работа в групи по приложни и изящни изкуства, приложна информатика, информационни технологии и организирани пленери, а за профилираното обучение – изящни и приложни изкуства, компютърна графика и анимация, компютърен и моден дизайн, история на изобразителното изкуство.В разширено и профилирано обучение по хореография учениците се запознават с български народни танци, класически танци, етнография, разчитане и описание на танца, учебен танцов състав, постановка на танца и история на танца. 

ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Училището предлага за свободното време на ученици, родители, учители и местна общност:
плувен басейн за всички желаещи да спортуват - телефон 02 / 887 47 16;
фитнес салон със солариум, сауна, специалист-инструктор;
клуб за латино танци – „Амаранд";
клуб по спортни и състезателни танци „Танцувай с мен";
вокална група за детски забавни песни „Щурче";
детски народен хор;
ученически класически хор;
народен оркестър за обучение на ученици със следните народни инструменти - тамбура, кавал, тъпан, дудучета, гайда, мандолина, акордеон и др.;
групи за изучаване на народни хора за възрастни;
танци за напреднали и за начинаещи – за всички възрастови групи;
ателие за приложни изкуства и дизайн;
мултимедийно обучение на чужди езици в извънучебно време – за ученици и за възрастни /английски език, италиански език, испански език, немски език/;
мултимедийно обучение по Персийски език;
училището работи от девет години по проекти на ЕС – „Сократ – Коменски";
училищна външна естрада – за творчески изяви, концертни дейности и други училищни и местни празници.

Тагове

Sredno uchilishte Narodni buditeli Sofiq
144 училище
Училище Младост
Занимания в училище София
Zanimaniq v uchilishte Sofiq
144 Средно училище София
Училище Народни будители
Uchilishte Mladost
144 Sredno uchilishte Sofiq
Прием на ученици Младост
Priem na uchenici Mladost
144 uchilishte
Sredno uchilishte Sofiq
Средно училище Народни будители София
Uchilishte Narodni buditeli
Средно училище София

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !