image

Екобултех АД

София град, София

Повече за Екобултех АД

ЕКОБУЛТЕХ АД е първапо рода си организация в България, която получава лиценз и разрешение отМинистерство па Околна среда и води, за да организира процеси пооползотворяването на  електрическатехника и електронно оборудва...

Виж още

Свържете се с нас

Може да ни потърсите на телефон:
0885717193

Email: frontoffice@ecobultech.com
Уебсайт: http://www.ecobultex.com/

image

Абонирайте се за информационнен бюлетин

Посредством абонамента Вие ще полуавате новини и инфомрация за Екобултех АД