Background Image

Начално Училище "Любен Каравелов" Китен

Начално Училище "Любен Каравелов" Китен


Начално училище „Любен Каравелов“ се намира в град Китен, община Приморско. При нас се обучават деца от I-ви до IV-ти клас. Ние даваме първите стъпки в образованието им.

За нас е важно обучението да протича в съвременна среда, която включва модерно оборудвани стаи. Сградата на училището е просторна, чиста и добре поддържана. Учениците имат на разположение спортно игрище, както и библиотека включваща всичко нужно за образованието им.

Училището се гордее със своите педагози, които са изключителни професионалисти. Те умеят да общуват с децата, да печелят интереса им и да им предават своите знания. Периодът от I-ви до IV-ти клас е специфичен и важен, защото тогава децата изграждат своя характер и личността си. Затова не са важни само научените уроци, но и взаимоотношенията между преподаватели и ученици.

Учителите се стремят да разнообразяват учебната програма. Те включват различни интерактивни методи, занимания, а също и игри. Това задържа вниманието на децата и ги кара да обикнат училището. Всяко дете е индивидуална личност с различни интереси и таланти. Важно е това да се насърчава и развива. Децата се учат как да общуват помежду си и без притеснения да казват това, което мислят.

Ако мислите, че НУ „Любен Каравелов“ е най-добрият избор за вашето дете, можете да кандидатствате за прием с документ за завършена предучилищна подготовка, пресниман акт за раждане и попълнена молба до директора. 

Image result for