Background Image

Олимпик АД

Олимпик АД


ОЛИМПИК АД е регистриран през 1989 година като компания търгуваща и монтираща автомобилни газови уредби и екипировка. След 1997 година фирмата развива проектирането и производството на бутилки за втечнен пропан–бутан‚ както битови така и за автомобили. Паралелно с производството и търговската дейност, фирмата развива мащабна сервизна и монтажна дейност. От 2001 г. произвеждаме всички видове автомобилни и битови бутилки за втечнен газ /LPG/.

Фирмата притежава TUV сертификат и знак “E” за качество на бутилки с диаметър ф244, ф300, ф315, ф 360. От 2003 г. фирмата е сертифицирана по БДС EN ISO – 9001:2008 с основна дейност “ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ”.