Background Image

106 ОУ "Григорий Цамблак" София

106 ОУ "Григорий Цамблак" София


Основно училище „Григорий Цамблак“ първоначално е познато като НУ „Стефан Караджа“. Тогава то се намира на булевард „Ботевградско шосе“, а след това е преместено на улица „Григорий Цамблак“ и се нарича „Дичо Петров“. Името „Григорий Цамблак“ е от времето на демократичните промени.

От много години насам, училището има шефство-договор с Летищния център на Летище София.

От създаването си до днес, учебното заведение е сменило няколко директори. Всички те са работили за неговото благо и развитие.

Екипът на ОУ „Григорий Цамблак“ се стреми да не изневерява на своите принципи години наред. Тези принципи са – високо ниво на обучение, възпитаване в ценности, равенство между всички ученици. Екипът се състои от професионалисти, които вършат своята работа с любов. Те са се отдали на учителската професия и се раздават в името на децата. Стремят се техните ученици да получат възможно най-доброто образование по всички предмети. Целта на учителите е децата да бъдат не само добри ученици, но и добри хора с морал и човешки ценности.  

Резулатите от положените усилия и труд на педагозите се виждат в завоюваните първа места по олимпиади, медали от състезания, както и високите успехи на кандидат-гимназиалните изпити на учениците. Голяма част от децата на ОУ „Григорий Цамблак“ продължават пътя на своето образование в едни от най-реномираните училища и гимназии в страната. 

Учебното заведение участва в много проекти и програми, които имат за цел да повишат нивото на обучение, да модернизират и осъвременят училищната база или да се увеличат извънкласните дейности в училището. То е разработвало редица проекти през годините. Някои от тях са: Детски финансови игри „Игрите на НеЗнайко“, създаването на група за деца между три и пет годишна възраст, различни спортни клубове, сред които клуб по голф, запознанство с традициите на други етноси, както и други дейности към софийското читалище „Неофит Бозвели“, намиращо се в квартал „Левски“.

Проект Детски финансови игри „Игрите на НеЗнайко“ е свързан с финансовото образование на децата и първите им стъпки в тази област. По време на тези игри, те се научават да планират бюджет, да го управляват правилно, разбират какво означава пазар и някои от тънкостите на бизнеса. Това е забавно, а и полезно за децата. Те успяват лесно да научат важни неща, които ще им бъдат от голяма полза.

В групата за деца от три до пет годишна възраст се обучават и възпитават деца от различен етнос. Работи се по проект съвместно със Столичната община, който има за цел успешна интеграция на тези деца в обществото.