Background Image

Основно училище "Отец Паисий" с. Тополово

Основно училище "Отец Паисий" с. Тополово


Историята на Основно училище „Отец Паисий“ в село Тополово, община Асеновград, област Пловдив започва още през 1846г. Тогава местните хора с общи усилия създават първото килийно училище към църквата „Свети Димитър“. Така образованието в селото прави своята първа стъпка. В килийното училище обучението се извършвало чрез транскрипция – български думи, но с гръцки букви. Това обаче дало възможност на гърчеещите се българи да прокарват своите идеи сред учащите. Затова местните жители решили да сложат край на образованието в селото. През следващите няколко години се извършвали опити да се възстанови училищната дейност, но всичко бързо приключвало. Чак през 1874г. училището в селото отново отваря врати и вече се преподавало и учело на български език.

Сградата, в която се е помещавало училището тогава, днес се използва като читалище. Тази, в която се намира училището днес, е построена чак през 1950г. Благодарение на общия труд на екипа на училището и на децата, учещи в него, а и на цялото село, когато училището е преместено в новопостроената си сграда, то има поддържан двор и изградена ограда. През годините, училището е сменило няколко директори и ръководства, но всички те са работили за просперитета и развитието на учебното заведение. Екипът на ОУ „Отец Паисий“ се състои от квалифицирани учители, които с професионализъм и любов работят с децата. Тяхна основна цел е възпитаниците им да постигат високи резултати в училище, а и извън него.

Основното училище участва в редица проекти по програми, които целят подобряването на материалната база и повишаване нивото на образование. Една от тези програми е „Регионално развитие“. Участвайки в тази прогама, учебното заведение може да се похвали с парно на твърдо гориво и алуминиева дограма. Освен това, сградата е изцяло санирана. Днес училището има модерен външен вид. В училището има десет класни стаи, компютърна зала, един кабинет по интереси. Всички помещения са уютни и комфортни, за да могат децата да се чувстват добре, докато са в час. На разположение на възпитаниците на тополовското училище са и различни спортни игрища – футболно, волейболно, басктеболно, писти за бягане, пясъчник за дълъг скок.

В ОУ „Отец Паисий“ се обучават деца, както от село Тополово, така и от близките села – Леново, Новаково, Долнослав.