Background Image

ЕТ Хефест - Ремонт на Ловни Оръжия , Производство на приклади и ложи

ЕТ Хефест - Ремонт на Ловни Оръжия , Производство на приклади и ложи


Фирма ЕТ Хефест е създадена 2001г. дейността й е търговия и ремонт на оръжия.      
Дейността й се извършва с разрешение от МВР и служба КОС Номер : 20160199822 / 05.07.2016 г.  
МВР-ГДОП гр.София

Във фирмата работят дипломирани по специалността оръжейници и пиротехници. Търговската дейност е продажба на ловни оръжия, аксесоари, оптики и оръжия втора ръка. Пиротехническата дейност е провеждане на зари, спектакли и търговия с пиротехника на ЕНИГМА ООД
Ремонтната дейност е основен ремонт на оръжия, оксидация, изработка на приклади и ложи, технически преглед.


РЕМОНТ НА ЛОВНО ОРЪЖИЕ

Фирма ЕТ ХЕФЕСТ извършва ремонт на всички модели ловни оръжия,глаткоцевни и нарезни.Дейности извършвани от фирмата.
1 Технически преглед на оръжие.
2 Основен ремонт на оръжие.
3 Оксидация на оръжие.
4 Ръчна изработка на приклади ложи и полуложи за всички  модели оръжия.
5 Ремонт на всички модели оръжие.
6 Обезопасяване на оръжие.
7 Профилактика и почистване на оръжие.
8 Спояване на цеви. 
9 Хонинговане на цеви.
10 Изковаване на плстинчати пружини тип маша.
11 Монтаж на оптични прицели.
12 Хотел за оръжие /съхранение и подръжка на оръжие/