Background Image

ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД

ХИДРОПЛАСТФОРМ ООД


“ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД е дружество, регистрирано през 1990 година, като предмета на дейност включва: проектиране, внедряване, производство, монтаж и сервизно обслужване на машини и съоръжения за хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост, както и нестандартно оборудване по заявка на клиента.
През последните години дружеството експортира продукцията си към пазарите на Русия, Турция, Албания, Украйна, САЩ, Гърция, Македония,Сърбия, Китай и други държави.

“ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД разполага със собствена производствена база с площ 4100 кв.м.Производствения цех и административните помещения са с разгъната застроена площ 1 247 кв.м. През 2014г. година поетапно е построена и въведена в експлоатация нова производствена сграда с площ 630 кв.м.,където се произвеждат машини и съоръжения с голям диаметър, височина и тежест.

Модел на работа
Технологичния процес следва няколко последователни етапа, които могат най – общо да бъдат обобщени както следва:

Сключване на договор за изработка
Сключване на договор с клиент за изработка и доставка на дадено изделие

Разработка на технологична документация
Разработване на конструктивно технологичната документация

Проследяване на наличностите
Проследявана на наличността на материалите, комплектацията и инструментите на база изработената документация.

Изработка на детайли за разкрояване
Изработват се детайлите, които са за разкрояване от различни видове ламарини и профили.

Изработка на детайли за механична обработка
Изработват се детайлите, които се нуждаят от механична обработка.

Сглобяване на изработените детайли
Изработените детайли за даденото изделие постъпват за сглобяване.

Проверка и тестване на изделието
Готовото изделие се проверява и постъпва в склада за готова продукция.

Доставка и поддръжка на машината Ви
Готовата машина се доставя и се извършва техноложична поддръжка.Развитие през годините
Развитието на ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД в последните години е в разработката и внедряването на все по-сложни машини, съоръжения и цели технологични линии с голяма степен на автоматизация. Сложността на машините води до използване на все по-точни и прецизни детайли обработвани на металорежещи, заваръчни и огъващи машини. Тъй като фирмата е специализирана в изработването на нестандартно оборудване много от разработките започват с така наречения „нулев” цикъл – изработка на прототипна инсталация, което предопределя необходимостта от използването на ефективни (голям капацитет и гъвкавост при изработване на различните детайли) машини и оборудване. Въведените от “ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД цехове се характеризират с компактност на разположеното оборудване, бърза инсталация и мобилност.

Позиции на пазара
Произвежданите от “ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД продукти са резултат от пазарни проучвания и дългогодишния опит на предприятието в бранша. Основно предимство е разнообразието и уникалността на произвежданите машини, както и високото качество, на сравнително ниски цени. В стартовата 1990 година съучредителите на “ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД откриват своето място на добре познат им пазар, което изиграва, наред с предприемчивостта, готовността за поемане на риск и наличните контакти, ключово значение за успешните първи крачки на регистрираната колективна фирма.
Лидер в производството на Хоризонтални автоклави в България, както за стерилизация на консерви, така и на каучукови, пластмасови и силиконови изделия. Над 40 Хоризонтални автоклава има произведени за „Теклас холдинг” в заводите им в България, Турция, Русия, Сърбия и Китай.Всички големи производители в консервната промишленост в България работят с наши машини, съоръжения и инсталации, като: „Катрин и Ко” ЕООД – Раковски („Рубикон”); “Диони” ООД-Стара Загора; “Конекс Тива”ООД-Оризово;„Дерони” ООД – гр.Хасково; „Олинеза“ ООД гр.София; “Белла България” АД-София