Проверена

Доц. Д-р Красимир Янев Ass. Prof. Dr Krassimir Yanev Отличен избор

Здравеопазване > Медицински центрове
Начало Здравеопазване Медицински центрове Доц. Д-р Красимир Янев Ass. Prof. Dr Krassimir Yanev

Доц. Д-р Красимир Янев Ass. Prof. Dr Krassimir Yanev

Доц. Д-р Красимир Янев: Ръководител Катедра по Урология Мед.Факултет, Мед.Университет - София,
УМБАЛ "Александровска", Клиника по Урология
 • УМБАЛ "Александровска", Катедра по Урология, Медицински Факултет при Медицински Университет - София, Клиника по Урология, Завеждащ направление Операционен блок
 • 22 ДКЦ София, Консултативен урологичен кабинет (НЗОК)
 • МБАЛ "Доверие", София - Консултант по урология
 • Хил Клиник, София - Консултант по урология
 • МБАЛ „СофияМед” - Консултант по урология
 Професионална кариера
 • 1989 г. Диплома по медицина ВМИ-София
 • 1990 г. ОРБ Кюстендил - уролог ординатор
 • 1992 г. Клиника по урология, Александровска болница, София - уролог ординатор
 • 1995 г. Придобита специалност по урология във ВМИ-София
 • 2008 г. Придобита образoвателна и научна степен "Доктор"
 • 2009 г. Придобита специалност "Здравен мениджмънт" - УНСС, София
 • 2010 г. Хабилитация - Избран за "Доцент" по урология кьм Катедра по урология, МФ при МУ-София
 Членство в специализирани професионални организации
 • Българско Урологично Дружество
 • Европейска Урологична Асоциация
 • Световно Урологично Дружество
 • Бьлгарска Асоциация по Урология
 • Нефрология и Трансплантация - "УРОНЕТ"
 • Фондация Андрология
 Специализации
 • Проведени различни специализации в страната и чужбина.
 Научни публикации и доклади
 • Участва като изследовател в различни проучвания
 • Автор и съавтор на 81 труда, 9 от които в чуждестранни списания
 • Изнесени доклади на научни форуми - 45
Специализации
Специализация по органна и бъбречна трансплантация под ръководството на Проф.М.Лакомб, Проф.Дюбернар (Холандия, Англия).Специализация по програма Еразмус в Катедра Урология, Университетска Болница Палермо, Проф.Макалузо, Проф.Мелони.Специализации по Лапароскопска и Ендо-Урология:
 • Университетска Болница Цюрих, Швейцария, под ръководството на Проф.Хаури.
 • Център по Миниинвазивна Хирургия, Словениградец, Словения, Проф.Водопия.
 • Академия Ескулап, Тутлинген, Германия.
 • Университетска Клиника по Хирургия, Нови Сад, Сърбия, Проф.Цвиянович.
 • Университетска Клиника по Урология, Хейлброн, Германия, Проф.Расвайлер.
 • Университетска Клиника по Урология, Лайпциг, Германия, Проф.Щолценбург.
 • IRCAD, Страсбург, Франция, Проф. Абу, Проф. Пишо.
Курсове по лазерна терапия на простатата:
 • Университетска Клиника по Урология, Сегет, Унгария, Проф. Ласло.
 • Университетска Болница Аденброкс, Кембридж, Англия, Д-р Т. Ахо.
 • Университетска Клиника по Урология, Хейлброн, Германия, Проф.Расвайлер.

Диагностика и лечение

Клиниката по урология на УМБАЛ"Александровска" разполага с модерно оборудване и апаратура:
 • Ендоскопска апаратура за извършване на диагностични и лечебни процедури на простатата, пикочния мехур, уретерите и бъбреците.
 • Ендоскопска апаратура за монополярна и биполярна резекция на тумори на пикочния мехур и простатната жлеза.
 • Ендоскопска апаратура за фотодинамична-диагностика на уротелните карциноми.
 • Машина за екстракорпорална литотрипсия - която включва три модула - трипсия, ехография и рентгеноскопия.
 • Апаратура за електрохидравлична, ултразвукова и лазерна литотрипсия на конкременти в уринарния тракт.
 • Лазер за аблация на простатата.
 • Апарат за уродинамика.
 • Интервенционален ултразвук - Съвременни ехографи с трансректален трансдюсер и насочващо устройство за биопсии на простатата, трансдюсер с приставка за пункции на бъбречни кисти, пер-кутанни нефростоми и др.
 • Съвременно Лапароскопско оборудване.

Висококвалифицирани урологични операции

 • Диагностика и лечение на онкологични заболявания на урогениталната система (тумори на бъбрека, уретера, пикочен мехур, простата, тестиси, пенис).
 • Фотодинамична диагностика на уротелните карциноми.
 • Диагностика и лечение на преходноклетъчни карциноми, локализирани в пикочен мехур, уретер, бъбречно легенче.
 • Трансуретрална резекция (ТУР) на новообразувания на пикочния мехур (Тu TUR).
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция и вапуризация на тумори на пикочния мехур.
 • Нефректомия с различен оперативен достъп.
 • Цистектомия с различна деривация на уринния пасаж.
 • Простатектомии.
 • Трансуретрална резекция на простатата (TУР-П) при ДПХ.
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция и вапуризация на простатата при ДПХ.
 • Лазерна аблация на простатата при ДПХ.
 • Диагностика и лечение на пикочните камъни и техните усложнения.
 • Комплексно лечение на бъбречни камъни.
 • Извънтелесно разбиване на пикочни камъни.
 • Уродинамика и интервенционален ултразвук.
 • Лапароскопски операции в урологията.
 • Пластично-реконструктивни операции в урологията.
 • Инконтиненция на урината - съвременни оперативни методи.
 • Лечение на синдрома на свръхактивния пикочен мехур (ОАВ).
 • Бъбречна трансплантация.
 • Лапароскопски 
 • Роботизирани операции в урологията.
Контакти и консултации
УМБАЛ "Александровска", Клинка по урология
вход от бул. "Пенчо Славейков"
Свободен прием - вторник 14:00,
Първи хирургичен блок, Втори урологичен кабинет

Телефони за записване:
0885 100 813, 02 923 02 02 мед.сестра Сарандидис
МБАЛ "Доверие"
София, кв. "Овча купел" 2, квадрант 18
Телефони за записване:
0882 11 20 52
"Хил Клиник"
София, бул. "Ал. Пушкин" 71
Телефони за записване:
0700 131 31, 02 439 31 31
Работа с НЗОК
22-ДКЦ, Урологичен кабинет
София ул. "Коперник" 9
Понеделник - Четвъртък 16:30 - 19:30

Assoc. Prof. Krassimir Yanev, MD, PhD
Head of the Department of Urology, Medical University - Sofia
Alexandrovska Univ. Hospital, Clinik of Urology, 1 G. Sofiiski Blvd. 1431 Sofia, Bulgaria


Тагове

уретери
уролог София
клиника по урология София
специалист уролог София
Ass Prof Dr Krassimir Yanev
klinika po urologiya Sofia
urolog v Sofia
уролог в София
пикочен мехур
spetsialist urolog Sofia
лазер за разбиване на камъни в бъбреци
бъбреци
пикочен мехур (Da Vinchi)
лапароскопски операции на простата
Доц. Д-р Красимир Янев уролог
urolog Sofia
пикочен мехур
Dots. D-r Krasimir Yanev urolog
бъбреци
роботизирани операции на простата
лазер на простатата

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !