Проверена

Средно Училище "Св.Св. Кирил и Методий" Бургас Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища Средно Училище "Св.Св. Кирил и Методий" Бургас

Средно Училище "Св.Св. Кирил и Методий" Бургас

Средно общообразователно училище с хуманитарно-естетически профил „Св. Св. Кирил и Методий“, накратко СОУХЕП „Св. св. Кирил и Методий“ е средно училище в българския град Бургас. То е най-старото училище в града. Прием в училището се извършва след 1ви, след 5ти и след 7ми клас.

Историята му е възлова част от историята на образователното дело в града, не само защото към настоящия момент то е най-голямото училище в област Бургас. Училището е приемник и продължител на първото българско училище в града.* 1868/ 1869 г.На 11 май, празникът на Св. св. Кирил и Методий, 1868 г. родолюбецът поп Георги Стоянов свикал съвещание на първите българи в Бургас и инициирал създаването на българска църква и училище. Била организирана подписка за събиране на волни пожертвования от българското население в Бургас. А през 1869 г. поп Георги дарил своя къща, в която били устроени българска църква и първото българско училище в града. Така училището и името му били свързани от датата, в която колективната воля на бургазлии започнала да обгрижва по нов начин българското национално самосъзнание.* 1888 г.На 16 февруари 1888 г. в Бургас избухва пожар, в който изгаря и училището. През юли същата година градските власти вземат решение за обособяването на площад „Св. св. Кирил и Методий”, на който да се изградят храм и училище, носещи имената на първоапостолите на българското слово.
* 1932 г.На площад „Св. св. Кирил и Методий” срещу църквата е завършено изграждането на новата масивна сграда на Народно основно училище „Св. св. Кирил и Методий”.*1933/ 1934 г.Започват първите учебни занятия в новопостроената училищна сграда.
* 1938 г.Поставя се началото на създаването на сакрално-ритуален фонд на училището. На 15 април 1938 г. се взема решение да се поръча изработката на училищно знаме с образите на Кирил и Методий – почетен символ на училището, който присъства в ритуалния му живот и днес. По-късно към него се добавят други идентификационни знаци: емблема с изображение на бухал, символ на мъдростта и знанието, почетна статуетка – награда за високи постижения на учениците, сребърни пръстени за абитуриентите и др.* 1949/ 1950 г.В сградата на училище „Кирил и Методий” се помещава и Учителският институт, а прогимназията става базова и за  новооткритото Средно педагогическо училище.
* 1973/ 1974 г.По решение на МНП Народно основно училище „Кирил и Методий” се преобразува в Единно средно политехническо училище „Св. св. Кирил и Методий”. Разкриват се три паралелки в ІХ клас, въвежда се ново учебно съдържание в І клас и се раздават безплатни учебници на първокласниците.
* 1976 г.За първи път в историята на училището се изпращат единадесетокласници – първи випуск на ЕСПУ „Св. св. Кирил и Методий”.* 1985/ 1986 г.За първи път в Бургаски окръг се въвежда факултативно обучение по информатика – ЕСПУ „Св. св. Кирил и Методий” е първото училище в региона, което се сдобива с компютърна зала.* 1989 г.За първи път се въвежда прием на ученици за І клас по методиката на Националната лаборатория към училището в Горна Баня – София. Приетите първокласници са разпределени в 4 паралелки с изучаване на чужд език: английски, немски, френски и италиански.* 1989/ 1990 г.В ЕСПУ „Кирил и Методий” са разкрити за първи път в град Бургас две паралелки с интензивно изучаване на изобразително изкуство и една паралелка с интензивно изучаване на български език и литература.* 1990/ 1991 г.Открити са още две нови паралелки – с интензивно изучаване на история и география. Положено е началото на двата емблематични за училището профила: „Хуманитарен” и „Изкуства”. Приемът се осъществява чрез полагане на изпити по специализирани по профили програми.
* 1991/ 1992 г.Приемните изпити на учениците в паралелките в профил „Хуманитарен” и в профил „Изкуства” се провеждат централизирано, съгласно Наредба на МОН, след завършен VІІ клас. Всяка паралелка е с подготвителен клас, в който се изучава интензивно чужд език: английски, италиански, немски и френски език.* 1991 г.ЕСПУ „Кирил и Методий” получава нов статут – преобразува се в Средно хуманитарно-естетическо училище „Св. св. Кирил и Методий” и окончателно затвърждава славата си на неформален център за методически иновации в областта на хуманитаристиката и изкуствата.
* 30.ІV.1993 г.Ражда се училищният вестник „Звън”, списван от учениците под ръководството на журналиста Георги Райков.
* 11.V.1993 г.От тази дата ежегодно в залата на СБХ абитуриентите-художници представят пред бургаската общественост  изложба със свои творби.
* 1994 г.Именуването СХЕУ „Св. св. Кирил и Методий” се променя по действащия формат в сферата на образованието: СОУ с хуманитарно-естетически профил „Св. св. Кирил и Методий”.* 1998 г.Учениците започват да изучават и японски език под ръководството на г-н Мигура, г-ца Михоко Йошида и г-ца Маи Иваса.* 4.ХІІ.2001 г.От този ден училището разполага със собствена галерия, тържествено открита в атриума на сградата – младите художници получават възможността да представят целогодишно  новите си творби пред публика.
* 2010 г.Открива се нов профил – „Технологичен“, който откликва на високия интерес към информационните технологии.* 2011 г.

СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Бургас е избрано за член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Връчен е сертификат за „Най-активно училище през 2011 година сред новите училища – членове”. 
* В дългата си история училищният колектив и отделни учители са били удостоявани с множество регионални и национални награди за високи постижения в областта на образованието. Тук са родени множество инициативи, придобили регионален и национален статут. Така че не е пресилено твърдението, че училището е дало много на града, на региона, на българската култура.В историята на училището са останали и имената на забележителни българи, негови възпитаници: Георги Калоянчев, Апостол Карамитев, Любомир Бодуров, Хиндо Касимов, Милка Янакиева, Недялко Йорданов, Мария Статулова, Руси Чанев, Георги Баев, Емил Чакъров, арх. Енчо Калачев, проф. Жабленски, проф. д-р Андрей Иванов, Сава Пиперов...
Тази звездна редица на славата днес продължават възпитаници на училището от новите поколения – сред тях вече се очертават художници с международен престиж, талантливи поети и белетристи, актьори, преподаватели в областта на висшето и средното образование, дизайнери, архитекти... Училището си е извоювало славата на една от най-творческите институции в областта на образованието в Бургас, стремяща се към висока ефективност, но и към специално обгрижване на индивидуалните заложби на учениците.* Училището разполага с необходимия ресурс, за да отделя специално внимание на общуването на учениците с изкуството. В свободното си време те могат да участват в различни извънкласни форми и клубове по интереси. Клубът по журналистика издава ученически вестник „Звън“. Високи са успехите на школата по изобразително изкуство. Полагат се усилия в посока създаването на личности с отношение към културата – осигуряват се многобройни възможности за изяви на таланти чрез различни форми и в областта на словото, музиката, драмата.Атрактивен и привлекателен за възпитаниците е и мажоретният състав. С областни изяви са спортните секции по волейбол, футбол, баскетбол, тенис на маса. Голяма част от учениците и учителите са страстни природолюбители и еколози – участват в акции, тренират скаутски умения и използват всяка възможност за занимания на открито сред природата.* Днес СУ „Св. св. Кирил и Методий“ е училище, в което е приятно да се учи. Подкрепян от все повече институции, училищният колектив полага усилия за гарантиране на сигурно, спокойно и качествено училищно всекидневие, за непрекъснато усъвършенстване и обогатяване на материалната база: класни стаи, компютърни зали, зали за спорт, модернизирани спортни игрища, богата библиотека, художествена галерия, места за хранене и отдих, класна стая на открито, красиво озеленен двор.* Политиката на учебното заведение е да насърчава формирането на гражданска позиция у подрастващите, да възпитава хора – космополити. СУ „Св. св. Кирил и Методий” стимулира възпитаниците си да участват активно в свободния обмен на информация, сътрудничество, знания и идеи с връстниците си от други Европейски страни. Разширяват се контактите с училищата от Европа, все по-многобройни са приятелите ни от различни страни, вече са традиция телемостове с училища от различни европейски държави. Изключително активни са контактите на нашите ученици с техни връстници от Украйна.

За училището отдавна няма граници.* Училището ни се е превърнало в един от символите на градската култура – разположено на централния площад „Св. св. Кирил и Методий“ срещу катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, за поколения бургазлии то е един символите на културната им самоидентификация.СУ „Св. св. Кирил и Методий” носи достойно името си и има основания да се нарече училище от европейски тип, училище на 21 век. Днес в СУ „Св. св. Кирил и Методий” растат и се обучават 1100 бургаски деца. Училището печели и реализира многобройни образователни и младежки проекти – национални и европейски, осъществява многобройни инициативи, за да осигури привлекателни перспективи на своите възпитаници, на утрешните граждани.Отличителни белези на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас са високо квалифициран преподавателски състав, богатството на идеи и дейности, които да направят ученето увличащ и интригуващ процес, добрия дух на взаимно уважение и партньорство с ефективна грижа за възможно най-добрата образованост на учениците и за разгръщането на личностния им и творчески потенциал. Стремежът ни е да работим в Училище на бъдещето.
Тагове

Образование Бургас
Средно Училище с Хуманитарно-Естетически Профил "Св.Св. Кирил и Методий" Бургас
Средни училища Буграс
Obrazovanie Burgas
Sredno Uchilishte s Humanitarno-Esteticheski Profil Burgas
Sredno Uchilishte s Humanitarno-Esteticheski Profil "Sv.Sv. Kiril i Metodiy" Burgas
Средно Училище с Хуманитарно-Естетически Профил Бургас
Прием на ученици Бургас
Обучение Бургас
Obuchenie Burgas
Sredni uchilishta Bugras
Priem na uchenitsi Burgas

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !