Проверена

Средно училище "Антон Попов" Петрич Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища Средно училище "Антон Попов" Петрич

Средно училище "Антон Попов" Петрич

На 15.09.1988 г. в град Петрич отваря врати за над 800 ученици ново 24-класно основно училище. С решение №173 на ОбНС училището е удостоено с името на Антон Попов – общественик и антифашист. Първото административно ръководство на училището е в състав: Кирил Великов – директор, заместници: Никола Василев и Тинка Денишева. На учредително събрание, проведено на 20.10.1988 г., е избрано и първото училищно настоятелство с председател Иван Стоянов – главен счетоводител на комбинат „Биляна“. Бурната 1989 г. подлага на изпитания все още младия учителски колектив – усилията да намери своето място в образователната система на общината са съпътствани от промени във всички сфери на обществото.

На 15.02.1993 г. в резултат на спечелен конкурс за директор на училището е назначена Василка Иванова, завършила СУ „Климент Охридски“, специалност „Педагогика и история“. Отварянето на България към света изисква и нов поглед към образованието. Пето основно училище „Антон Попов“ поставя като свой приоритет, наред с добрата общообразователна подготовка, изучаването на чужди езици още в началните класове. Осъзнавайки значението на чуждите езици като средство за общуване в един по-глобален свят, ръководството на училището започва подготовка за въвеждане на учебен план за ранно чуждоезиково обучение. През 1993/94 училището въвежда изучаването на английски език в часовете по СИП в началните класове, а през следващата учебна година официално въвежда учебен план за ранно чуждоезиково обучение, според който учениците изучават английски език като първи чужд език още в първи клас в рамките на пет часа седмично и втори чужд език (френски или немски) – от пети клас, също в рамките на пет часа седмично. Училището получава подкрепа и от Френския културен институт в София.
Навлизането на компютърните технологии във всички сфери на живота поставя нови изисквания пред училището. С помощта на родители и на училищното настоятелство с председател Илия Левков се закупуват шест броя нови компютърни конфигурации. През учебната 1997/98 г. училището въвежда изучаване на ИТ в часовете по СИП от първи до осми клас.Важна част от училищния живот са успехите на учениците в общински и областни олимпиади, участието им в национални конкурси, изложби и викторини, успехите им в спорта.
През пролетта на 1999 г. ръководството на училището прави мотивирано искане пред ОбС – Петрич, за преобразуването му в средно общообразователно училище. Искането е подкрепено от всички родители на учениците. Промяната на статута става със заповед на министъра на образованието: №РД-14-24/20.03.2000 г. През учебната 2001/2002 г. училището осъществява първия си прием в паралелки след завършено основно образование – чуждоезиков и хуманитарен профил. 2003 г. носи нови успехи за училището – училищният отбор по хандбал (момичета) под ръководството на своя преподавател Стоян Пецев достига до финала на ученическите игри в гр. Хасково. Добрата подготовка, която училището дава в усвояването на чужди езици, формира достатъчно високо самочувствие на преподаватели и ученици и през 2006 г. се започва работа по двустранен образователен проект с партньор Италия на тема: „Културен обмен между европейските училища“. Ръководители на проекта са Василка Балтаджиева, Малинка Стоева и Камелия Коконова.

Следващата 2007 г. е свързана със спечелване на проект по европейска образователна програма „Сократ“ на тема: „Водата във всички нейни състояния“, с ръководител Евелина Качулева, преподавател по френски език.
През 2008 г. стартира нов проект, финансиран по програма „Коменски“, на тема: „Една Европа – много култури“. Ръководител е Снежана Митова, учител по английски език. Заедно работят ученици и ръководители от десет държави: Полша, Чехия, Словения, Германия, Великобритания и др. Успоредно с това продължава сътрудничеството на училището с неговите стари приятели от град Аньоне, Италия. Започва работата по нов проект на тема: „Изучаване на историята в европейските измерения“. Всеки от партньорите проучва собствената си история в периода на Средновековието и търси допирни точки с историята на другите страни – участници в проекта: Италия, Малта, България. Работата по проекта приключва през октомври 2009 г. с издаване на книга, написана на английски и италиански език. Наред с това в училището се заражда силен интерес към училищния театър. Поставят се театрални постановки по „Под игото“ на Иван Вазов и „Криворазбраната цивилизация“ на Добри Войников под ръководството на преподавателката по български език и литература Нели Стоименова.

2010 г. е свързана с дългоочакваното възстановяване на единственото по рода си в общината спортно съоръжение – закрития плувен басейн, чийто ремонт е завършен с финансови средства по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“. Заедно с плувния басейн в училището открива врати и модерна фитнес-зала.
Днес СОУ „Антон Попов“ е съвременна образователна институция с добра учебна и спортна база, с добри преподаватели и достойни ученици, готови да посрещнат предизвикателствата на времето.
От учебната 2016/2017 г. училището е преименувано в СУ „Антон Попов“.

Тагове

Uchilishte Petrich
Obrazovanie Petrich
Средно образование Петрич
Sredno obrazovanie Petrich
Образование Петрич
Sredno uchilishte Petrich
Средно училище Антон Попов Петрич
Прием на ученици Петрич
Sredno uchilishte Anton Popov Petrich
Училище Петрич
Priem na uchenici Petrich
Средно училище Петрич

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !