Проверена

Плантис ЕООД - Научноизследователски център по земеделие Разград Отличен избор

Търговия > Селскостопанска продукция
Начало Търговия Селскостопанска продукция Плантис ЕООД - Научноизследователски център по земеделие Разград

Плантис ЕООД - Научноизследователски център по земеделие Разград

НИТЦЗ "Плантис" ЕООД е  иновативна, динамично развиваща се фирма, основана през 2007 год., с предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги;  анализи на растителни, почвени и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието. Основни направления в работата на фирмата:
  • Генериране на знания в областта на земеделието от фундаментален и технологичен характер. Научни изследвания в областта на адаптацията на растенията към динамиката на почвено-климатичните фактори и отражението им върху крайните характеристики на добивите. Методи за засилване на адаптивните реакции на растенията.
  • Разработка на нови високорентабилни продукти и технологии за управление на добивите в земеделието, решаващи  актуални проблеми на отрасъла.
  • Анализи на почвени и растителни проби.
  • Методи, технологии и продукти за управление на почвеното плодородие.
  • Екологична насоченост на продуктите и дейностите на фирмата, с приложение както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.
  • Разработка и внедряване на микробиологични продукти и технологии с приложение в земеделието.
  • Мениджмънт на атрактивни, високорентабилни научни разработки на външни автори.
  • Разработка на високотехнологични съоръжения обслужващи дейности в земеделието.
  • Разпространение на научно-практически знания сред земеделските производители чрез лекторска и консултантска дейност с непосредствени срещи и в Интернет.


Продукти: 
Акрамет Класик - многофункционален листен тор 
Предимства: - Гарантиран ефект върху добива, отработен след четиринайсет години изпитания при реални производствени условия- Висока рентабилност – значителната добавена стойност към труда на земеделските производители, често съизмерима с получаваните субсидии, без усилия, бюрокрация и опасност от административни санкции.- Български продукт и възможност за непосредствена работа с автора и възможността за ежемоментна консултация не само по отношение на приложението на препарата, но и за други проблеми касаещи добивите и качеството на зърнените култури.  Акрамет е разработка на българската земеделска наука с автор Ивелин Желязков – основател и собственик на Плантис ЕООД.- Най-важното предимство!  Продукт с тройно действие – свойства на стимулатор, листен тор и фунгицид -  силен ефект само с едно третиране.

 

Предназначение:
-повишаване на добивите и качествените показатели-ускоряване на развитието-ранозрелост-мразоустойчивост и устойчивост към други външни фактори в зърнопроизводството, в зеленчукопроизводството, овощарството и цветарството.-Възстановяване и поддържане на биологичния потенциал на сортовете.-В семепроизводството – за повишаване качеството на семената.-В лозарството – за увеличаване на добивите и захарността. -При маслодайните култури – за повишаване на добивите и маслеността.-Използва се заедно или след употреба на селективни хербициди като антидотен и възстановяващ културните растения препарат.

Акрамет Ултра

Предназначен е за управление на добивите и допълване на растителната защита при трайни насаждения и зеленчукови култури. Показва много добри резултати в борбата с къдравостта при прасковата и обадеждаващи резултати при борбата с апоплексията при кайсията и огнения прогор. При зеленчуците има контролиращ ефект и върху бактериозите. Работа с клиенти:Ние държим да познаваме и поддържаме непосредствена връзка с всеки наш клиент. Затова всяко начало на съвместна работа започва с разговор за подробно запознаване с нашата работа и продукти, както и за взаимно опознаване.

Държим също така на качеството на нашите продукти, поради което искаме всеки клиент сам да се убеди в това. По тази причина съвместната ни работа започва с експерименти,  които нашия клиент провежда на своя земя и върху своите култури. За това осигуряваме безплатно необходимото количество от продукта. Заедно проследяваме ефекта на приложените продукти и отчитаме резултатите. Ако тези резултати задоволяват клиента, през следващата земеделска година преминаваме към приложение на големи площи. Интересът ни включва просперитета на нашите клиенти, поради което приложението на продуктите ни продължава да бъде под наше наблюдение.
Клиентът на НИТЦЗ "Плантис" ЕООД може да разчита винаги на компетентна и безплатна консултация по приложението на продуктите ни, както и всички въпроси касаещи добивите и качеството на продукцията.

Тагове

Lektori po zemedelie
suoruzhenia v zemedelieto
почвени анализи
listni torove
Лектори по земеделие
nauchni znania po zemedelie
pochveni analizi
Анализи на почвени и растителни проби
листни торове
akramed
почвен анализ
практически знания по земеделие
съоръжения в земеделието
Analizi na pochveni i rastitelni probi
Nauchnoizsledovatelski centur po zemedelie Razgrad
listen tor
Научноизследователски център по земеделие Разград
prakticheski znania po zemedelie
листен тор
акрамед
pochven analiz
научни знания по земеделие

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !