Проверена

ПГСС "Проф. Иван Иванов" Долни Дъбник Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища ПГСС "Проф. Иван Иванов" Долни Дъбник

ПГСС "Проф. Иван Иванов" Долни Дъбник

Началото на земеделското образование в гр. Долни Дъбник е поставено на 5 март 1921 год., когато със заповед на Министъра на земеделието и държавните имоти е създадено Държавно девическо практическо–домакинско училище с пръв директор Никола Бобев, шестима учители и дванадесет ученички.Училището е имало две-годишен курс на обучение, като броят на ученичките ежегодно нараства и към 1943 год. вече се обучават седемдесет. Приемат се девойки със завършено прогимназиално образование от цялата страна, а целта е те да се подготвят за самостоятелна практическа работа в земеделските стопанства и домакинството. Наред с теоретичните знания по общообразователните и специалните предмети, ученичките получават и добра практическа подготовка по земеделие, животновъдство, общо домакинство, шев, готварство, консервиране на храни, отглеждане и възпитание на деца и др.Първоначално училището няма собствена сграда, а се помещава в къщата на Васил Минчев.

През месец Октомври 1921 год. от бюджета на  Министъра на земеделието и държавните имоти се осигуряват един милион лева за построяване на училищна сграда. През 1923 год. сградата е завършена и училището се настанява в нея. От Държавния поземлен фонд е оземлено с 200 декара земя за обезпечаване на практическата подготовка на кадрите. По-късно са отпуснати още тридесет декара общинска земя за зеленчукова градина и консервна работилница.До 1943 година директори са били Никола Бобев, Иван Долмов, Драган Гочев, Никола Боцов и Стоян Стойнов.1944 година училището се преименува в Държавна девическа земеделска гимназия с пет-годишен курс на обучение.1 септември 1952 година гимназията се трансформира в Селскостопански техникум с патрон Вълко Червенков, а от 1957 патрон е проф. Иван Иванов, агроном, селекционирал няколко сорта пшеница, подобрили зърнопроизводството в България.1965/1966 година техникумът се трансформира в Средно професионално-техническо училище с три-годишен срок на обучение.От 1970 година се приемат и момчета и училището става смесено. Учебните програми дават възможност за добра научна и практическа подготовка, което налага осъвременяване на учебните кабинети и механизиране на учебните ферми. Училището разполага със 650 декара земя, включваща площи за сеитбообръщение,  овощни и лозови насаждения, ботаническа градина и дендрариум.

Slider

Застъпени са следните ферми – кравеферма, овцеферма, свинеферма, зайцеферма и пчелин.В периода 1970-1978 год. училището има 20 трактора, 6 камиона, автобус, пикап, ЖУК, 12 ремаркета, комбайн и много прикачен инвентар.Към училището функционира школа за професионални шофьори и професионален учебен център.Училището се нарежда сред първите земеделски училища в страната. Броят на кандидатите неколкократно надвишава плана за прием. Министерство на земеделието многократно награждава целия колектив и ли отделни негови членове за постигнати резултати.Тържествено е отбелязана 50-годишнината от създаването на училището.Подобряват се битовите условия на учениците – разширява се общежитието, монтирано е парно отопление, оборудват се столовата, кухнята и спортните съоръжения – игрища и плувен басейн.Директори през този период са Ангел Бачийски, Иван Славков, Никола Митов и Росица Митова от септември 1970 до 1980 год. когато училището е закрито. Цялото оборудване, машини и животни са прехвърлени в различни училища към Министерство на земеделието, а сградата е предоставена на открития същата година Национален учебен център за квалификация и преквалификация на висши и средни кадри, който прекратява своята дейност през 1992 година.Със заповед на Министерството на науката и образованието от 9 юни 1993 г. се възстановява СПТУ по селско стопанство в гр. Долни Дъбник. Приемат се две паралелки по специалност Земеделски техник, за директор е назначен Йосиф Бояджиев.

От учебната 1999/2000 г. училището придобива статут на техникум, а през 2003 г. става професионална гимназия.При възстановяването на дейността на училището започва усилена работа по изграждане на материалната база. Със съдействието на депутатите от Народното събрание  проф. Тодор Пандов и проф.Георги Попов, МОН отпуска средства за ремонт на сградата и отоплителната инсталация.С активното участие на общинското ръководство в лицето на Венцислав Върбанов, тогава кмет на общината, започва оборудването на машинен парк, учебни ферми, работилници и лаборатории. Обменя се опит със земеделски училища от страната и чужбина.За нуждите на учебно-практическата дейност е предоставена за ползване общинска земя в местността Шишова  могила.От 3 август 1994 г. директор е Димитър Стоев. Продължават ремонтните и възстановителните работи на материално-техническата база.От 1 май 1995 г. временно изпълняващ длъжността директор е Марин Маринов. Разраства се учебното производство, което довежда до подобряване на условията за обучение. Оборудват се учебни кабинети по професионалните направления, възстановена е кухнята и ученическия стол и е засадена овощна градина.

От 6 януари 1997 г.,след спечелен конкурс, директор на училището става Анастасия Манева. Продължава работата по дооборудването и ремонта на материалната база. Изградени са нови учебни кабинети, закупени са учебни автомобил, трактор и прикачен инвентар.Тържествено са отбелязани 80 и 85-годишнини на училището. Възстановен е патрона проф.Иван Иванов. Организирана е акция за набиране на експонати и е разкрит Музей на земеделието и бита на региона. Разкрита е задочна форма на обучение.От 1 декември 2014 г. директор е Росица Йонова. Осъществява се подновяване на овощната градина, закупена е нова навесна брана.След спечелен конкурс от 29 август 2015 г. директор на Гимназията става Галя Денева –Кръстева. Извършен е ремонт и преоборудване на учебните кабинети, класните стаи и общежитието. Засадени са нови трайни насаждения. За обслужване на транспорта на учениците е закупен автобус.Училището става член на Българската асоциация на професионалните гимназии по земеделие и хранителни технологии и Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.Активно се работи за привличане на бизнеса и административните институции в съвместни дейности, с цел издигане на авторитета на гимназията като образователен център.

Тагове

priem dolni dabnik
Обучение долни дъбник
Училища долни дъбник
priem na uchenitsi dolni dabnik
Обучение на ученици долни дъбник
Образование долни дъбник
obrazovanie dolni dabnik
uchenicheski priem dolni dabnik
Ученически прием долни дъбник
Прием на ученици долни дъбник
obuchenie dolni dabnik
Училище долни дъбник
Прием долни дъбник
uchilishta dolni dabnik
obuchenie na uchenitsi dolni dabnik
uchilishte dolni dabnik

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !