Проверена

Нотариус Обретен Обретенов гр. Балчик Отличен избор

Услуги > Нотариуси
Начало Услуги Нотариуси Нотариус Обретен Обретенов гр. Балчик

Нотариус Обретен Обретенов гр. Балчик

Нотариалната кантора на нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си от 1998г. и е първата такава в гр. Балчик. Нотариуса е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България под № 109 /сто и девет/ с район на действие – Районен съд гр. Балчик, със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-03-495/18.02.1997г.        Кантората се помещава на първи и втори етаж от сграда в град Балчик на ул. „Петър Берон“ № 1 в центъра на града, до общината и сградата на кметството, разполага със самостоятелен паркинг.        

Нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си в екип с помощник нотариус по заместване и трима деловодители, всеки от които с повече от 10 години стаж. Всеки клиент получава максимално внимание, копетентна консултация, подготовка на документи и изповядване на сделки в приятна и спокойна обстановка с максимална експедитивност, при стриктно съхраняване правата и интересите на клиентите, спазване на нормативната уредба.        

Кантора Обретен Обретенов извършва всички нотариални дейности предвидени от закона, като таксите се определят от Тарифата за нотариални такси към ЗННД.

Нотариус Обретен Обретенов е роден в гр. Балчик на 09.07.1966г. и завършва висше юридическо образование-магистър през 1991г. До 1998г. работи като Районен съдия при РС-Балчик, след което и до настоящия момент като Нотариус.        
От 2007г. до 2010г. – инспектор нотариус       
От 2010г. до 2013г. – председател на Регионална нотариална колегия с район Апелативен съд – Варна.       
От 2013г. – Избран от общото събрание на Нотариалната камара за член на Съвета на нотариусите. Участва в множество национални и международни обучения и семинари.        
Владее руски и немски език.


Нотариални услуги

В нотариалната кантора на Нотариус Обретен Обретенов се извършват следните услуги:
 • Сделки с недвижими имоти;
 • Покупко-продажба на МПС;
 • Предварителни договори за покупко-продажба;
 • Брачни договори;
 • Договори за продажба на търговско предприятие и дружествени дялове;
 • Пълномощни;
 • Завещания – нотариални и саморъчни;
 • Приемане на документи за съхранение;
 • Договори по ЗЗД /заем, наем, ДЗЗД и други/;
 • Договори за аренда по ЗАЗ;
 • Удостоверявания на подпис и съдържание на документи, включително декларации, разписки, заявления, запис на заповед;
 • Нотариални покани;
 • Консултации по всички правни въпроси свързани с нотариално удостоверяване.

Тагове

Notarialni zaverki Balchik
Нотариус Обретен Обретенов Балчик
Нотариални заверки Балчик
Notarius Obreten Obretenov Balchik
Нотариус Балчик
Notarius Balchik
Нотариална кантора Балчик
Obreten Obretenov
Обретен Обретенов
Notarialna kantora Balchik

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !