Проверена

Националният център за териториално развитие ЕАД Отличен избор

Услуги > Консултации и Информация
Начало Услуги Консултации и Информация Националният център за териториално развитие ЕАД

Националният център за териториално развитие ЕАД

Националният център за териториално развитие ЕАД е консултантски и проектантски център към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представлява уникална за България организация. НЦТР е наследник на известния научно-изследователски и проектантски институт КНИПИТУГА, създаден през 1960 година с цел разработване на аналитични и стратегически документи в сферата на териториалното устройство. Центърът е изпълнител на някои от най-значимите планови и стратегически документи за страната.
Националният център за териториално развитие (НЦТР) осъществява следните основни дейности:
  • Разработва изискваните от Закона за регионално развитие стратегически планови и програмни документи – общински и регионални планове за развитие, областни стратегии, Национална стратегия за регионално развитие, концепции и схеми за пространствено развитие;
  • Разработва устройствени планове – общи устройствени планове на общини (ОУПО), градове (ОУП) или специфични зони, подробни устройствени планове (ПУП);
  • Разработва нормативни документи в областта на устройственото планиране и регионалното развитие;
  • Разработва анализи и стратегически документи с национално значение, свързани с ключови политики за територията на страната;
  • Извършва прединвестиционни проучвания за влиянието на големи инфраструктурни проекти върху пространственото развитие;
  • Периодични анализи и мониторинг в областта на жилищната политика;
  • Поддържа статистическа и ГИС информационна база данни за територията на страната;
  • Участва в международни проекти и прояви;
  • Предоставя възможност за студентски стажове.

Тагове

Nacionalniat centur za teritorialno razvitie EAD
Разработване и поддържане на ГИС и бази данни
Стратегическо планиране
Устройствено планиране
Strategichesko planirane
Mezhdunarodno planirane i sutrudnichestvo
Международно планиране и сътрудничество
Razrabotvane i poddurzhane na GIS i bazi danni
Националният център за териториално развитие ЕАД
Ustroistveno planirane

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !