Проверена

"КРЕМТО" ЕООД Отличен избор

Услуги > Други услуги
Начало Услуги Други услуги "КРЕМТО" ЕООД

"КРЕМТО" ЕООД

Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност е задължителен, за да се гарантира спазването на определени нормативни изисквания, правила и норми за устройство, проектиране, монтаж и експлоатация. Това от своя страна гарантира безопасното за човека и околната среда функциониране на тези съоръжения.

Съгласно изискванията  Наредбите за безопасна експлоатация и техническия надзор на различните видове съоръжения с повишена опасност, всеки собственик /ползвател/ е длъжен след придобиване на съответните съоръжения или след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрира пред избран орган за технически надзор. 
Всяко повдигателно съоръжение може да бъде спряно от експлоатация ако не е регистрирано пред органите за технически надзор!Фирма ЕТ „КРЕМТО – Красимир Кръстанов” е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и има разработена система за качество, съгласно изискванията на стандарта.ЕТ „КРЕМТО – Красимир Кръстанов” разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на технически изпитания на  обекти за който фирмата отговаря. Всички изпитания и проверки са подчинени на разработените във фирмата работни процедури за осъществяване на технически надзор.


Какво Ви предлагаме

 • технически прегледи на Вашите СПО
 • регистрация и узаконяване на СПО
 • изготвяне на ревизионни книги и актове
 • абонаментно техническо обслужване
 • одит на системи по качество съгласно БДСEN 17020:2012
 • представителство пред ДАМТН

Фирма ЕТ „КРЕМТО – Красимир Кръстанов” притежава лиценз № 643/28.08.2010 г. за технически надзор на следните СПО:
 • Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
 • Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
 • Товароподемни кранове с товароподемност до 10 t включително.
 • Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
 • Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
 • Товарозахващащи органи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения;
 • Товарозахващащи приспособления;
 • Подвижни работни площадки.
 • Строителни подемници за повдигане на хора или хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради;
 • Окачени кошове за повдигане на хора;


Фирма ЕТ „КРЕМТО – Красимир Кръстанов” притежава лиценз № 729/24.07.2013 г. за технически надзор на следните СПО:
 • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPа включително
 • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 оС включително
 • Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, заханващи с природен газ газови уреди или котли в аминистративни, жилищни и обществени сгради
 • Разпределителни газопроводи ня рязпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях
 • Газови уреди
ЕТ „КРЕМТО – Красимир Кръстанов” притежава лиценз №746/04.11.2014 г. за следните СПО:
 • Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
 • Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2,които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
 • Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори -изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
 • Съдове за хладилни уредби;
 • Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации
 • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени,сгъстени или разтворени под налягане газове.
 • Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 до 8,0 МРа включително и гореща вода с температура 110 до 450 градуса включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
 • Ацетиленови уредби - ацетиленови генераторни станции; ацетиленови генератори; ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.

Тагове

представителство пред ДАМТН
odit na sistemi po kachestvo
izgotvane na revizionni knigi i aktove abonamentno tehnichesko obsluzhvane
одит на системи по качество
ET Kremto Krasimir Krustanov
registracia i uzakonavane na SPO
predstavitelstvo pred DAMTN
изготвяне на ревизионни книги и актове абонаментно техническо обслужване
ЕТ Кремто Красимир Кръстанов
технически прегледи на Вашите СПО
tehnicheski pregledi na Vashite SPO
регистрация и узаконяване на СПО

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !