Проверена

Национален институт по геофизика, геодезия и география Отличен избор

Услуги > Административни услуги
Начало Услуги Административни услуги Национален институт по геофизика, геодезия и география

Национален институт по геофизика, геодезия и география

Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областите на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията, с цел подпомагане на устойчивото развитие на Р. България. Извършва научно-оперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки.

Oбласти на изследване

Фундаментални научни изследвания за откриване на глобалните закономерности, строежа, свойствата и явленията в земната кора, на земната повърхност и в обвивката на Земята.
Научно-приложни изследвания на регионални геополета и явления, водещи до разкриване на основните им характеристики и поведение.
Научно-оперативна дейност.

Приоритети

Развитие на научни методи и средства за изследователска и оперативна дейност, организация и поддържане на интегрална база данни за геоинформация; Мониторинг на процеси и явления, свързани с природни и антропогенни рискове; Изследване на сеизмичния и антропогенен риск, съвременните движения на земната кора, устойчивостта на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура; Оповестяване на рискови събития и формиране на научнообосновани политики в областта на управлението на природните и антропогенни рискове; Засилване на контактите с държавните, обществени и стопански организации с цел внедряване на научните резултати в практиката; Тясна интеграция в европейските и световни изследователски програми и мониторингови мрежи; Привличане и подготовка на млади кадри. Oбщонационалните дейности на Института се извършват от седем научно-оперативни служби:
  • Национална сеизмологична служба
  • Национална мрежа от перманентни станции на Глобалните навигационни сателитни системи (ГНСС)
  • Национална мрежа за силни земни движения
  • Геомагнитна служба
  • Йоносферна служба
  • Мрежа за наземни измервания на биологично активната слънчева ултравиолетова радиация
  • Система за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух
  • Палеомагнитна лаборатория
  • Метеорен радар (EMDR20)

Научен състав

79 учени: 2 чл. кореспонденти, 16 професори, 27 доценти, 10 доктори на науките


httpphotoswikimapiaorgp0003882080_bigjpg

Тагове

Institut Sofia
Instituti Balgariya
Instituti Bulgaria
Nacionalen institut po geofizika
Institut po geodeziya Sofiya
Natsionalen Institut Sofiya
Instituti Balgariya
Institut po geodezia Sofia
Национален институт по геофизика
Institut po geofizika Sofiya
Natsionalen Institut Sofiya
Institut Sofiya
Nacionalen Institut Sofia
Институт по геофизика София
Institut po geofizika Sofiya
Институт София
Institut po geografia Sofia
geodeziya i geografiya
Институт по геодезия София
Natsionalen institut po geofizika
Institut Sofiya
геодезия и география
Institut po geodeziya Sofiya
Institut po geofizika Sofia
Институт по география София
Natsionalen institut po geofizika
geodeziya i geografiya
geodezia i geografia
Национален Институт София
Институти България
Institut po geografiya Sofiya
Institut po geografiya Sofiya

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !