Проверена

Ефект Контрол Отличен избор

Услуги > Осигурителна дейност
Начало Услуги Осигурителна дейност Ефект Контрол

Ефект Контрол

ОКА “Ефект Контрол” е създаден през 2004 г. и е на пазара вече повече от 10 години.ОКА “Ефект Контрол” e Акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020и притежава Сертификат за акредитация №220 ОКА валиден до 31.10.2018г.ОКА “Ефект Контрол” разполага с най-модерната апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025

ОКА “Ефект Контрол” притежава технически компетентен персонал с доказани теоретични и практически познания.
ОКА “Ефект Контрол” използва съвременни методи и процедури за контрол.

ОКА “Ефект Контрол” извършва измерване на факторите на работната среда както следва: Контрол на физични фактори на работната среда  
 • Осветление
 • Шум
 • Микроклимат
Контрол на химични агенти Контрол на прах Контрол на електрически уредби  
 • Импеданс на контира "фаза - защитен проводник"
 • Заземителни инсталации
 • Мълниезащити
 • Съпротивление на изолация
 • Дефектнотокови защити (защитни прекъсвачи)
Вентилационни инсталации 
Климатични инсталации


Услуги

 
ОКА"ЕФЕКТ КОНТРОЛ" е акредитиран да извършва контрол на фактори на работната среда, електрически уредби, вентилационни инсталации, климатични инсталации, химични агенти и прах както следва:Физични фактори: 
 • Измерване на осветление
 • Измерване на микроклимат - МК ( включва контрол на: относителна влажност, температура и скорост на движение на въздуха)
Измерване на шум: 
 • Ниво на шума, dBA
 • Дневно ниво на експозиция на шум, dBA
 • Върхово ниво на звуково налягане, dBС
Прах Химични агентиЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000 V 
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • .Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V  
 • Съпротивление на изолация;
 • Импеданс на контур "фаза-защитен проводник";
 • Защитни прекъсвачи (Дефектнотокови защити).
Контрол на вентилационни и климатични инсталации 
 • Измерване на вентилации по наредбата за тютюнопушене
 • Измерване на вентилационни инсталации по проект
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ  
 • скорост на движение на въздушния поток, m/s;
 • дебит, m3/h;
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ  
 • температура на въздуха, 0C;
 • относителна влажност на въздуха, %.
Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието необходими на служби трудова медицина за изготвяне оценка на риска.Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по труда.Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за въвеждане в експлоатация на строежите. Издаваме протоколи и сертификати за наладка на вентилация.Издаваме протоколи и сертификати за ефективност на вентилация по наредбата за тютюнопушене.

Тагове

efekt kontrol
измерване на осветление на работната среда
измерване на прах на работната среда
контрол на работната среда
Измерване фактори на работната среда
Izmervatelna tehnika
ефект контрол
izmervane na osvetlenie na rabotnata sreda
kontrol na himichni agenti na rabotnata sreda
izmervane na shum na rabotnata sreda
измерване на работната среда
измерване на шум на работната среда
kontrol na rabotnata sreda
контрол на химични агенти на работната среда
izmervane na prah na rabotnata sreda
Izmervane faktori na rabotnata sreda
Измервателна техника
izmervane na rabotnata sreda

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !