Проверена

Доц. Д-р Красимир Янев Ass. Prof. Dr Krassimir Yanev Отличен избор

Здравеопазване > Медицински центрове
Начало Здравеопазване Медицински центрове Доц. Д-р Красимир Янев Ass. Prof. Dr Krassimir Yanev

Доц. Д-р Красимир Янев Ass. Prof. Dr Krassimir Yanev

Доц. Д-р Красимир Янев: Ръководител Катедра по Урология Мед.Факултет, Мед.Университет - София,
УМБАЛ "Александровска", Клиника по Урология
 • УМБАЛ "Александровска", Катедра по Урология, Медицински Факултет при Медицински Университет - София, Клиника по Урология, Завеждащ направление Операционен блок
 • 22 ДКЦ София, Консултативен урологичен кабинет (НЗОК)
 • МБАЛ "Доверие", София - Консултант по урология
 • Хил Клиник, София - Консултант по урология
 • МБАЛ „СофияМед” - Консултант по урология
 Професионална кариера
 • 1989 г. Диплома по медицина ВМИ-София
 • 1990 г. ОРБ Кюстендил - уролог ординатор
 • 1992 г. Клиника по урология, Александровска болница, София - уролог ординатор
 • 1995 г. Придобита специалност по урология във ВМИ-София
 • 2008 г. Придобита образoвателна и научна степен "Доктор"
 • 2009 г. Придобита специалност "Здравен мениджмънт" - УНСС, София
 • 2010 г. Хабилитация - Избран за "Доцент" по урология кьм Катедра по урология, МФ при МУ-София
 Членство в специализирани професионални организации
 • Българско Урологично Дружество
 • Европейска Урологична Асоциация
 • Световно Урологично Дружество
 • Бьлгарска Асоциация по Урология
 • Нефрология и Трансплантация - "УРОНЕТ"
 • Фондация Андрология
 Специализации
 • Проведени различни специализации в страната и чужбина.
 Научни публикации и доклади
 • Участва като изследовател в различни проучвания
 • Автор и съавтор на 81 труда, 9 от които в чуждестранни списания
 • Изнесени доклади на научни форуми - 45
Специализации
Специализация по органна и бъбречна трансплантация под ръководството на Проф.М.Лакомб, Проф.Дюбернар (Холандия, Англия).Специализация по програма Еразмус в Катедра Урология, Университетска Болница Палермо, Проф.Макалузо, Проф.Мелони.Специализации по Лапароскопска и Ендо-Урология:
 • Университетска Болница Цюрих, Швейцария, под ръководството на Проф.Хаури.
 • Център по Миниинвазивна Хирургия, Словениградец, Словения, Проф.Водопия.
 • Академия Ескулап, Тутлинген, Германия.
 • Университетска Клиника по Хирургия, Нови Сад, Сърбия, Проф.Цвиянович.
 • Университетска Клиника по Урология, Хейлброн, Германия, Проф.Расвайлер.
 • Университетска Клиника по Урология, Лайпциг, Германия, Проф.Щолценбург.
 • IRCAD, Страсбург, Франция, Проф. Абу, Проф. Пишо.
Курсове по лазерна терапия на простатата:
 • Университетска Клиника по Урология, Сегет, Унгария, Проф. Ласло.
 • Университетска Болница Аденброкс, Кембридж, Англия, Д-р Т. Ахо.
 • Университетска Клиника по Урология, Хейлброн, Германия, Проф.Расвайлер.

Диагностика и лечение

Клиниката по урология на УМБАЛ"Александровска" разполага с модерно оборудване и апаратура:
 • Ендоскопска апаратура за извършване на диагностични и лечебни процедури на простатата, пикочния мехур, уретерите и бъбреците.
 • Ендоскопска апаратура за монополярна и биполярна резекция на тумори на пикочния мехур и простатната жлеза.
 • Ендоскопска апаратура за фотодинамична-диагностика на уротелните карциноми.
 • Машина за екстракорпорална литотрипсия - която включва три модула - трипсия, ехография и рентгеноскопия.
 • Апаратура за електрохидравлична, ултразвукова и лазерна литотрипсия на конкременти в уринарния тракт.
 • Лазер за аблация на простатата.
 • Апарат за уродинамика.
 • Интервенционален ултразвук - Съвременни ехографи с трансректален трансдюсер и насочващо устройство за биопсии на простатата, трансдюсер с приставка за пункции на бъбречни кисти, пер-кутанни нефростоми и др.
 • Съвременно Лапароскопско оборудване.

Висококвалифицирани урологични операции

 • Диагностика и лечение на онкологични заболявания на урогениталната система (тумори на бъбрека, уретера, пикочен мехур, простата, тестиси, пенис).
 • Фотодинамична диагностика на уротелните карциноми.
 • Диагностика и лечение на преходноклетъчни карциноми, локализирани в пикочен мехур, уретер, бъбречно легенче.
 • Трансуретрална резекция (ТУР) на новообразувания на пикочния мехур (Тu TUR).
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция и вапуризация на тумори на пикочния мехур.
 • Нефректомия с различен оперативен достъп.
 • Цистектомия с различна деривация на уринния пасаж.
 • Простатектомии.
 • Трансуретрална резекция на простатата (TУР-П) при ДПХ.
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция и вапуризация на простатата при ДПХ.
 • Лазерна аблация на простатата при ДПХ.
 • Диагностика и лечение на пикочните камъни и техните усложнения.
 • Комплексно лечение на бъбречни камъни.
 • Извънтелесно разбиване на пикочни камъни.
 • Уродинамика и интервенционален ултразвук.
 • Лапароскопски операции в урологията.
 • Пластично-реконструктивни операции в урологията.
 • Инконтиненция на урината - съвременни оперативни методи.
 • Лечение на синдрома на свръхактивния пикочен мехур (ОАВ).
 • Бъбречна трансплантация.
 • Лапароскопски 
 • Роботизирани операции в урологията.
Контакти и консултации
УМБАЛ "Александровска", Клинка по урология
вход от бул. "Пенчо Славейков"
Свободен прием - вторник 14:00,
Първи хирургичен блок, Втори урологичен кабинет

Телефони за записване:
0885 100 813, 02 923 02 02 мед.сестра Сарандидис
МБАЛ "Доверие"
София, кв. "Овча купел" 2, квадрант 18
Телефони за записване:
0882 11 20 52
"Хил Клиник"
София, бул. "Ал. Пушкин" 71
Телефони за записване:
0700 131 31, 02 439 31 31
Работа с НЗОК
22-ДКЦ, Урологичен кабинет
София ул. "Коперник" 9
Понеделник - Четвъртък 16:30 - 19:30

Assoc. Prof. Krassimir Yanev, MD, PhD
Head of the Department of Urology, Medical University - Sofia
Alexandrovska Univ. Hospital, Clinik of Urology, 1 G. Sofiiski Blvd. 1431 Sofia, Bulgaria


Тагове

пикочен мехур
бъбреци
пикочен мехур (Da Vinchi)
urolog Sofia
лазер за разбиване на камъни в бъбреци
urolog v Sofia
уролог в София
уролог София
уретери
spetsialist urolog Sofia
Доц. Д-р Красимир Янев уролог
пикочен мехур
бъбреци
клиника по урология София
Dots. D-r Krasimir Yanev urolog
лапароскопски операции на простата
klinika po urologiya Sofia
роботизирани операции на простата
Ass Prof Dr Krassimir Yanev
специалист уролог София
лазер на простатата

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !