Проверена

Айки Будо Център Отличен избор

Забавления > Спортни клубове
Начало Забавления Спортни клубове Айки Будо Център

Айки Будо Център

КБИ "Айки Будо" е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, на хора практикуващи и симпатизиращи на Японското бойно изкуство Айкидо. То има за цел да развива и разпространява Айкидо на районно, регионално, национално и международно ниво. Да създава и организира школи по Айкидо. 

КБИ "Айки Будо" започва да функционира от началото на 2007г. В края на годината сдружението е напълно регистрирано и като такова става пълноправен член на БАФ с доджо в София. 

Процеса на обучение се води от квалифицирани инструктори, защитили степените си пред Йокота Сенсей - шихан 7 дан, Фуджимаки Сенсей - шихан 6 дан, Кобаяши Сенсей - шихан 7 дан и Курибаяши Сенсей - шихан 7 дан. 

В тренировъчния процес се показва стабилна методика и програма, съобразена с Айкикай, което позволява да се постигат много добри резултати на национално и международно ниво.

Айки Будо е името дадено на бойното изкуство, което О`Сенсей преподавал преди и след войната в средата на своето развитие. То е близко по стил до съществуващите от по-рано джуцу форми. Смята се, че е една от първите форми на Айкидо. Много от ранните ученици на О`Сенсей, са започнали през този период, така че първоначално школите в чужбина са преподавали този стил.

Принципи

Принцип на използване енергията на противника

Няма безполезно разпиляване на енергията, а всъщност използване най-рационално външната и вътрешната енергия, както на самия себе си, така и на противника.
Завъртане посоката на енергията на противника към самия него, използване до максимум на чуждата противникова енергия. Избягване на всяка една ситуация на противопоставяне и най-пълно да се използва силата на течението.

Принцип на "Атеми"

"Атеми", буквално означава "да удариш по тялото". Някои акцентуват момента на удара върху определени телесни витални точки и участъци. Всъщност една от целите на "атеми" е да извади от равновесие противника. В този смисъл фокусът е върху ръката, крака и причиняването на енергийно неравновесие - "ки"-извеждане от равновесие. Смята се, че при "атеми" се извършва енергийно проектиране към противника.

Принцип на Ки

Айкидо е единственото изкуство зародило се през 20 век, което съдържа в себе си като наименование работата с "Ки" енергията. В Айкидо преобладава изключително много предварителното усвояване на работата с енергията.Това дава основание на мнозина майстори да го наричат духовно бойно изкуство и да го смятат като "Дзен в движение". Всеки разбира "Ки" според равнището, до което е достигнал. Но би трябвало да се знае, че има два вида енергия - материална и духовна. На равнището, на което се намира съвременния човек съществува т.н. индивидуално "Ки"- материална жизнена енергия, която протича в така наречените меридиани, част от етерното тяло на човека. В същото време съществува и универсално "Ки", наречено още "Дух на живота", който просмуква Вселената.Чрез постоянна тренировка на ума и тялото индивидуалното Ки се хармонизира с вселенското Ки и това единство се проявява в динамичното, струящо движение на силата Ки, която е свободна и течна, нерушима и непобедима. Това е същността въплътена в Айкидо. Очевидно понятията: хармония - АЙ, енергия - КИ, и път в живота - ДО, са пряко свързани.
Завъртане посоката на енергията на противника към самия него, използване до максимум на чуждата противникова енергия. Избягване на всяка една ситуация на противопоставяне и най-пълно да се използва силата на течението.

Принцип на центъра "Хара"

Под "център" в изкуствата на воина се разбира т.нар. "хара", или два-три пръста под пъпа.
Това е мястото, където се концентрира енергията - първичната "Ки"- източник на физическа енергия.
Този център съвпада с т.нар. чакра - втора основна чакра от общо познатите седем в енергийното тяло на съвремения човек. Известни са четири основни правила за работа с този център "хара":
Запази центъра, Отпусни се напълно, Поддържай тежестта ниско долу, Излъчвай Ки.

Принцип на овладяване на контрол /себеконтрол/ и себеосъзнаване

За овладяването на т.нар. "котрол върху тялото и ума", говорят всички школи в Изкуствата на воина.
Пълен себеконтрол, това е основното изискване от ученика, тръгнал по пътеката наречена Будо.
Едва когато това бъде постигнато, вървящият по тази пътека се превръща в майстор и може да обучава други по тази пътека.
Без наличието на пълен себеконтрол включващ тялото, емоциите, ума, съзнанието - себеосъзнаването, не може никой да е и да бъде учител по каквато и да е техника - физическа и психическа.

Принцип на Непротиводействие

Атака, контраатака, самоотбрана в Айкидо губят смисъл. Остава метода на мълниеносно реагиране и избягване на удара, придружено с обездвижване на атакуващия, без да се излъчва в момента на неговото приковаване към земята ни най-малко отрицателно чувство към него. Енергията му внимателно трябва да бъде отведена в безопасната посока към земята. Неутрализирането на енергията и нейното отвеждане в безопасна посока, ако не е съчетано с предпазване на самия нападател от собствената му агресия, показва, че липсва любов в момента на срещата с атакуващия. Ако първият щит - това е психическото обграждане и мисловно следене на действията на атакуващия, втория щит - това е чувството на снизходителност към немирника, и любов към него. Излъчването на любов към обкръжаващия свят, е задължително условие за успех и справяне със ситуацията.

Тагове

Спорт София
Aikido klubove Sofia
Trenirovki aikido Sofia
Aikido za deca
Айкидо София
Aikido klubove Sofia
Айкидо за деца
Школи по айкидо София
Японско изкуство София
Бойно изкуство София
Aikido klubove Sofia
Shkoli po Aikido Sofia
Detsko aikido
Aikido Sofia
Тренировки айкидо София
Aikido
Aikido za deca
Aponsko izkustvo Sofia
Shkoli po aikido Sofia
Aikido za deca
Detsko aikido
Sportni klubove Sofia
Sport Sofia
Boino izkustvo Sofia
Айкидо клубове София
Detsko aikido
Trenirovki aikido Sofia
Shkoli po Aikido Sofia
Aikido
Детско айкидо
Trenirovki aikido Sofia
Aikido Sofia
Спортни клубове София
Aikido Sofia

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !