Проверена

Машинхед ЕООД Отличен избор

Търговия > Машини
Начало Търговия Машини Машинхед ЕООД

Машинхед ЕООД

Политиката по качеството на “Машинхед” ЕООД е да се предоставят висококачествени продукти и услуги, отговарящи на нуждите и изискванията на клиентите. Ръководството на “Машинхед” ЕООД се задължава да обсъжда политиката по качеството с всеки един член на организацията и се ангажира да я спазва с ясното съзнаване, че ръководството счита да следва политика на непрекъснато усъвършенстване във всички аспекти от работата на “Машинхед” ЕООД. Успешното съчетаване, натрупаният през годините опит и иновационно мислене, ни помага да сме сред лидерите в бранша..Получаването на клиентска удовлетвореност от работата е оценка и стимул за развитие на фирмата.

Настоящата политика по качеството се основава на следните принципи:
  •  Постоянно изпълнение или надхвърляне на очакванията на клиентите на фирмата, като за целта винаги ще се осигуряват първокласни продукти и услуги. 
  •  Развитие на чувството на отдаденост на служителите и стремеж към постоянно усъвършенстване и желание за постигането на нови успехи.   
  •  Осигуряване на заобикаляща среда и социален климат, които да приобщават служителите към идеите и културата на фирмата.
  •  Осъзнаване, че тясното сътрудничество с доставчиците е предпоставка за постигането на поставените цели.
  • Постоянен стремеж за предаване на иновативното мислене на всички служители и желание да се мотивират и развиват както професионално, така и личностно
  • Извършване на навременни и адекватни превантивни мерки, с цел избягване на рискове и преодоляване на системни несъответствия
  • Поддържане на тази политика, чрез допринасяне за ефективното функциониране на системата за управление на качеството на фирмата, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015
  • Спазване на всички законови и нормативни разпоредби на Република България
  • Политиките, които провеждаме да са предпоставка за ефективност и ефикасност
  • Постоянно постигане на поставените цели, като всеки един служител е част от тяхната реализация
Image result for

Тагове

Диагностика и отстраняване на аварии по машини
Абонаментна поддръжка на машини
Машинхед ЕООД
закупуване на машини и съоръжения
Mashinhed EOOD
zakupuvane na mashini i suoruzhenia
Abonamentna poddruzhka na mashini
Tehnicheski konsultacii za mashini
Diagnostika i otstranavane na avarii po mashini
Технически консултации за машини

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !