Проверена

Адизо Отличен избор

Производство > Машини
Начало Производство Машини Адизо

Адизо

АДИЗО е фирма, която проектира и произвежда пречиствателни станции, машини и съоръжения за отпадъчни води от битов и промишлен характер. Тя е с дългогодишен опит в областта на пречистване на отпадъчни води. Цялата проектантска дейност, управителят Ангел Димитров, съобразява с изискванията на Закона за опазване на околната среда.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Проучване, проектиране, производство, монтаж, пуск и сервиз напречиствателни станции и съоръжения, предназначени за пречистване на отпадъчни води от битов и промишлен характер. Решетки, с механично и ръчно почистване, утаители, каломаслозадържатели, мазнинозадържатели, флотатори, ежекторни, калочистачи, импелерни аератории калоуплътнители за утаители, филтри, дозиращи системи за обеззаразяване на отпадъчни води. Предлага голямо разнообразие от пречиствателни станции, съоръжения и оборудване за филтриране на отпадъчни води на фамилни къщи и хотели и инсталации за битови и промишлени отпадъчни води.

w3layouts

ЦЕЛИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ
Фирма АДИЗО работи със съвременни високотехнологични продукти. Репутацията и е на коректна фирма, като благодарение на своята далновидност и гъвкава политика на експедитивната си и прецизна работа, успя да се наложи българския пазар за производство на модулни водопречиствателни съоръжения. Фирмата разполага със собствена производствена база, оборудвана със съвременни производствени машини и съоръжения.

Тагове

TRETIRANE NA UTAJKITE
GPRS МОДУЛ
МОДУЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
TEHNOLOGIChEN PRODUKT „BIOZONE“
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ „BIOZONE“
GPRS MODUL
МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ ОТДЕЛИТЕЛ УЛОВИТЕЛ
MAZNINOZADURZhATEL OTDELITEL ULOVITEL
Adizo
PREChISTVATELNI STANcII
ПРЕЧИСТВАНЕ ОТ НИТРАТИ
ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ
MODULNI INSTALAcII
Адизо
PREChISTVANE OT NITRATI

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !