Проверена

СУ "Васил Воденичарски" Хайредин Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища СУ "Васил Воденичарски" Хайредин

СУ "Васил Воденичарски" Хайредин

СОУ „Васил Воденичарски“ е общинско средищно училище, единственото средно училище за община Хайредин. В момента в училището учат 285 ученици от І до 12 клас в 14 паралелки, като 254 ученици учат в дневна форма, а 31 са в самостоятелна форма на обучение. В  училището има 8 полуинтернатни групи, които са включени в проект  BG051PO001-3.1.06 Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“ Целта на учителския колектив беше да създаде позитивна учебна среда, където да изявят възможностите нашите ученици, да ги мотивираме за активно и отговорно участие в учебния процес.

Учебната 2012/2013 година беше първата година на след оптимизацията на училищната мрежа в община Хайредин. Броят на учениците в началото на миналата учебна година нарасна със 100 ученици, колектива нарасна с 12 учители и възпитатели и стоически понесохме доста трудности по сплотяване на ученически колективи, в които се оказаха ученици от общо 8 селища, с различно ниво на учебна подготовка до този момент. Ангажимента на всички педагози нарасна повече от очакванията им, но успяха да преодолеят трудностите , пред които бяха изправени.Сега в училището е по-спокойно, класните ръководители успяха да сплотят ученическите колективи и през тази година очакваме по-добри резултати.Подобри се материалната база.

В резултат на участието в проекта  BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“ са оборудвани 8 учебни стаи с подове и мебели. Периодично получаваме спортни пособия, дидактически игри и много помощни материали, с които дейностите по интереси в ПИГ са обезпечени материално. Създава се възможност да се реализират целите на проекта по-лесно.В резултат на оптимизацията на училищната мрежа се подобри вътрешната среда на училището, доставена ни беше техника, оборудван е един от компютърните кабинети. Другият компютърен кабинет го обновихме изцяло по проект „ИКТ в образованието“.За да подобрят работата си, учителите с готовност участваха в обучения по проекти „КПС“ ,обучения по проект „Целодневно“.Колективите на СОУ „Васил Воденичарски“ и ОУ „Горан Червеняшки“ бяха включени в обучения по проекта разработен от директора  Мариела Тодорова „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“. В резултат на проверки и препоръки от РИО Враца, беше подобрена ръботата на ръководния екип на училището, за които всички тези промени също бяха изпитание. За втора учебна година реализирахме прием след седми клас с усилено изучаване на английски език и обучение на учениците по професия „Оперативен счетоводител“. За втора година реализирахме и прием след завършено основно образование  за обучение по професия „Финансов отчетник“. Допълнителна мотивация за учениците е включване в проекта „Ученически практики“, който дава възможност на учениците да упражняват професията си в реална работна среда.  Наши партньори по този проект са: Община Хайредин , кметство Михайлово, кметство Лехчево, кметство Манастирище, сдружение „Нов път“Хайредин,Тези организации приеха нашите ученици и наставниците ги въвеждат в дейностите по упражняваните професии.

Мотивираме допълнително учениците, като организираме срещи с успели възпитаници на училището, с успели хора, които работят на територията на общината и благодарение на своята предприемчивост са си осигурили прилични доходи. С тези дейности повишаваме мотивацията на нашите ученици за активно учене и разбиране личната отговорност на всеки човек за собствения успех. Посланията, които непрекъснато отправяме към своите ученици „Учете, за да си осигурите по-доходна работа и по-достойно съществуване“.Във връзка с по-успешното личностно развитие на децата, класните ръководители  непрекъснато поддържат  връзка с родителите.По дейност 9 „Работа с родители“  на проекта  разработен от директора  Мариела Тодорова в училището за една година имаме образователен медиатор за работа с родителите, който непрекъснато провежда срещи с тях.Образователен медиатор работеше за времето на проекта и в ОУ „Горан Червеняшки“.

По проекта, разработен от директора  Мариела Тодорова се осъществяваха дейности, които са свързани с повишаването на образователните резултати на учениците. В тези дейности са формирани 5 групи в СОУ „Васил Воденичарски“ и 4 групи в ОУ „Горан Червеняшки“. Дейността им беше представена наскоро чрез презентация на конференцията „Образователна интеграция-перспективи и проблеми“, която се осъществи през м. Февруари 2014 г.Дейности за развитие на интересите и личността на учениците се осъществиха в клубове „Моят роден край“, „Фолклор на етносите“, „Приложни изкуства“, Народните традиции  в багри и цветове“, които бяха представени също чрез презентация на конференцията.По проекта BG051PO001-4.1.05-0191  „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“ , разработен от директора  Мариела Тодорова  се осъществи дейност 7 от проекта: „Зелено училище  за 80 ученици“ , които бяха от СОУ „Васил Воденичарски“ и ОУ „Горан Червеняашки“ – от 21 до 28 август 2013 г. Групата беше в гр. Китен, хотел „Шипка“. Участниците от ученическия форум театър -16 ученици, двама учители – ръководители и двете ръководителки артисти бяха в гр. Лозенец на зелено училище за ученически форум театър.  

На 28 .02.2014 г. беше  екскурзията до гр. София за 40 ученици  и 4 ръководители  с посещение на природо-научния музей и историческия мозей. На 15.03.2014 г. 40 ученици  с 4 ръководители бяха на еднодневна екскурзия до гр. Враца. На 29.03.2014 г. 15 ученици  с двама ръководители бяха на еднодневна екскурзия в гр. Габрово. За периода 30.03-01.04.2014 година 72 ученици със 7 ръководители бяха на тридневна екскурзия по проект  BG051PO001-4.1.05-0191 „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“. Във всичките  събития ученици от СОУ „Васил Воденичарски“ и ОУ „Горан Червеняшки“ – участници в проекта  се включиха , като това беше безплатно за техните семейства.  

Всичките тези хубави неща се случват благодарение на финансовата подкрепа на европейския социален фонд на Европейския съюз и на всеотдайното изпълнение на ангажиментите от ръководителите на дейности по проекта и ръководния екип по проекта.За изпълнението на дейностите на  проект BG051PO001-4.1.05-0191  „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“  са закупени: 16 броя костюми за участниците в клуб „Фолклор на етносите“, които учениците ще използват във всичките си изяви на читалището; ученически униформи за ученическия форум театър, който учениците ще носят , когато има тържествени чествания в училището.Обогати се и материалната база: 3 лаптопа, 3 мултимедийни проектора, 2 интерактивни дъски, 2 фотоапарата, 2 магнитни дъски, 2 ламинатора, 4 комплекта микрофони с майка, 1 безжичен микрофон, озвучителна система, 3 театрални  прожектора, като част от тази техника е за ОУ в с. Михайлово.Почти цялата тежест по написването, изпълнението и отчитането на тези дейности е на ръководителят на проекта и директор на СОУ „Васил Воденичарски“ Мариела Тодорова.


Тагове

Средно училище Хайредин
Priem na uchenitsi Hayredin
Uchilishte Hayredin
Училища Хайредин
СУ Васил Воденичарски Хайредин
Средно образование Хайредин
Прием на ученици Хайредин
Obrazovanie Hayredin
Образование Хайредин
Uchilishta Hayredin
Училище Хайредин
Васил Воденичарски Хайредин

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !