Проверена

СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” Игнатиево Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” Игнатиево

СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” Игнатиево

Началото на светското образование в гр.Игнатиево (с.Руслар до 1934г.) се полага през 1879г., когато в селото се преселили 35 семейства от Източна Тракия и 25 семейства от близкото с.Карагюр. преселниците тракийци изпратили молба до правителството, което им дало разрешение да отсекат безплатно дървен материал от държавната гора „Камчия”. През 1881г.  с докарания материал направили малка постройка с две помещения -  едното било определено за обучение на учениците, а другото за параклис. Училище построяват през 1883г. с отпуснати от държавата дървен материал и 1000лв.       

За първи учител (1883г.) бил назначен Стоян Попов от селото, който учителствал 2 години. След него дошъл Димитър Ангелов (тракиец от селото) с месечна заплата 1400 лв. Той работил като учител 22г. На 19 септември 1889г. се открива втора паралелка от училището в новата махала „Карапор”, където се обучава първо и второ отделение от учителя Атанас Иванов, местен човек. През 1919г. е открита и прогимназия. За нейните нужди през 1920г. е построена сградата на т.н. „Попско училище” с три класни стаи. Същата година в махала „Карагюр” е открита нова паралелка, настанена в здание, наето от Продан Стоилов. С откриване на прогимназията и новата паралелка в махалата, учителският колектив вече наброява 8 души. Тук учат деца и от с.Аксаково, с.Доброглед, с.Припек, с.Слънчево и др. Нараства броят на учениците и съществуващите учебни помещения се оказват тесни за учениците. През 1930г. се взема решение за построяване на ново училище в с.Руслар и махала „Карагюр”. Така на 15 юни тържествено се полага основния камък на новото училище. На 12 ноември  1930г. започва да работи новото училище в махалата, с две класни стаи. Малко по – късно, на 13 декември 1930г., е открито и централното училище, с пет класни стаи.  В него се сливат под едно управление началното училище и прогимназията.В периода 1951 – 1980Г (до 1958 директор е Карамфил Карамфилов, до 1980г.  директор е Камен Барбазов) училището е център на живота в селото. Организира се курсове за ограмотяване на възрастни и вечерно училище за младежи. Извършена е цялостна реконструкция на материалната база, оборудвана е кухня и столова в приземния етаж, създаден е физкултурен салон и редица  работилници. Всички класни стаи са преустроени и оборудвани за  кабинети по отделните учебни предмети. За първи път в страната е въведено кабинетно обучение.В навечерието на 100-годишния юбилей на училището е построено новото училище, което действа и сега. То е на четири етажа, с оборудвани кабинети по учебните предмети, класни стаи, 3 физкултурни салона, лекарски кабинет, работилница, кухня и столова.От 7.07.2009г. основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” е преобразувано в средно общообразователно училище „Св.Св.Кирил и Методий”.От 2009/2010 учебна година  се реализира прием след завършен 6 клас за специалността „Работник в заведенията за хранене и развлечения”. През  2010/2011 учебна година е приет първият випуск от гимназиалната степен на обучение. Учениците са приети в девети клас в специалността „Готвач”.Върви, народе възродени,  към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова,  съдбините си поднови!

Св. Св. Кирил и Методий (на гръцки: Kyrillos ho Thessalonikeus, Κύριλλος καὶ Μεθόδιος; Methodios ho Thessalonikeus, Μεθόδιος ὁ Θεσσαλονικεύς, на църковен старославянски: Кѷриллъ и Меѳодїи; на латински: Cyril, Kyrill, който се казва в началото Konstantin, Κωνσταντίνος, и Michael, който после се казва Methodius, Method), известни още и като Солунските братя, са византийски дипломати, християнски мисионери и създатели на глаголицата.На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език (придобил популярност в неговата руска редакция като църковно-славянски език, черковно-славянски език) и разпространяване на християнството сред ранносредновековните славяноезични народи. Титулувани са като равноапостоли. Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

Тагове

Priem na uchenitsi
SOU gr.Ignatievo
Прием на ученици
Образование Варна
Priem na uchenitsi gr.Ignatievo
Образование
Uchilishte gr.Izgnatievo
Училище гр.Изгнатиево
Obrazovanie
Obrazovanie gr.Ignatievo
SOU
СОУ
Obrazovanie Varna
гр. Игнатиево
СОУ гр.Игнатиево
Priem na uchenitsi Varna
Прием на ученици гр.Игнатиево
Прием на ученици Варна
Образование гр.Игнатиево
gr. Ignatievo

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !