Проверена

45 ОУ "К. Величков" София Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища 45 ОУ "К. Величков" София

45 ОУ "К. Величков" София

През 1929 година отваря врати  първото училище на квартал “Захарна фабрика”. През различните години то се променя. Започва като първоначално, по-късно се слива с 15-та прогимназия и става 15 ОУ “Константин Величков”. От 1960 година отново е начално, а през 1986 година, когато кварталът придобива сегашния си вид, с повече от 20 000 жители, отново по настояване на родителския актив и живеещите тук , се построи нова сграда, в която и до днес се помещава училището. Школото прераства в  основно, а през 1989 година се разви като  45 ЕСПУ с преподаване на английски  език. Две години по-късно, поради големия брой ученици се раздели на 45 ОУ и II АЕГ.

От  1955 година до днес номерът му е 45, но патронът неизменно е  “Константин Величков”
Днес 45 ОУ “Константин Величков” е едно от най-големите основни училища в  столицата. Със своя професионализъм педагогическия колектив се стреми да го съхрани и развие като едно от добрите, желани и предпочитани училища.

    45

Прием - Документи
Подготвителен клас за деца, навършили 6 годишна възраст
Необходими документи
1.Заявление ( по образец )
2.Копие и оригинал на Удостоверение за раждане
3.Медицински документ с имунизации и уточнени алергии

Критерии за прием
1. Близост до училището
2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището
3. Деца със специални образователни потребности, на които средата позволява достъп
4. Деца на учители, служители в училището
5. Деца, чиито родители заявяват избора си според приоритетите на училището от гледна точка на предлагани ЗИП, материална база, качество на обучение
6. Деца, чиито родители желаят да подпомагат и работят за просперитета на училището
7. Деца на членове на Управителния съвет на Училищното настоятелство  

Първи клас
Необходими документи
1.Заявление ( по образец )
2.Удостоверение за завършена подготвителна група/клас
3.Копие и оригинал на Удостоверение за раждане
4.Медицински документ с имунизации и уточнени алергии 

Критерии за прием
1. Близост до училището
2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището
3. Деца със специални образователни потребности, на които средата позволява достъп
4. Деца на учители, служители в училището
5. Деца, чиито родители заявяват избора си според приоритетите на училището от гледна точка на предлагани ЗИП, материална база, качество на обучение
6. Деца, чиито родители желаят да подпомагат и работят за просперитета на училището
7. Деца на членове на Управителения съвет на Училищното настоятелство  

Втори до осми клас
Необходими документи
1.Заявление ( по образец )
2.Удостоверение за преместване
3.Копие и оригинал на Удостоверение за раждане
4.Медицински документ с имунизации и уточнени алергии
5.Характеристика Бланки за изтегляне

Тагове

45 училище София
Основно училище София
45 OU Konstantin Velichkov Sofia
Прием на ученици София
Priem na uchenici Sofia
Прием на ученици основно образование
Priem na uchenici osnovno obrazovanie
Osnovno uchilishte Sofia
45 ОУ Константин Величков София
Osnovno obrazovanie Sofia
45 osnovno uchilishte Sofia
45 uchilishte Sofia
Основно образование София
45 основно училище София

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !