Проверена

163 Основно Училище "Черноризец Храбър" София Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища 163 Основно Училище "Черноризец Храбър" София

163 Основно Училище "Черноризец Храбър" София

Търсите най-хубавото училище – близко, приветливо и спокойно, и най-добрите учители – ведри, компетентни и с авторитет? Намерихте го! Тук ние проектираме мечтите, рисуваме и моделираме, ние сме най-добрите по математика и пишем най-добрите есета. Ние се учим да познаваме и да разбираме света около нас, искаме да притежаваме широка обща култура, да се научим да живеем добре и заедно с другите хора – и в семейството, и в квартала, и в обществото. Учим се да работим с другите хора и да се справяме в конфликтни ситуации – в дух на взаимно зачитане, разбирателство и мир. Учим се да бъдем верни на себе си, да се грижим за себе си, да мислим за своето бъдеще, да правим най-доброто за развитието на собствената си личност.

Кратка история на 163 ОУ „Черноризец Храбър“       

163 ОУ е открито на 01. 09. 1991 г. със заповед на МНП. През същата учебна година на заседание на ПС от 31 март 1992 г. е решено училището да носи името на старобългарския книжовник Черноризец Храбър, а патронният празник да се отбелязва на 30 април.        Сградата разполага с отделни корпуси за начален и среден курс, спортен комплекс – физкултурен салон и плувен басейн, открити на 15. 09. 1993 г., и богат библиотечен фонд.       
За сравнително краткото време на своето съществуване 163 ОУ успя да създаде свой облик и традиции и да се наложи като място, в което работят специалисти, ангажирани с обучението и възпитанието на децата  в района. МТБ се обновява и осъвременява непрекъснато, съгласно новите нормативни изисквания и повишените потребности в образователния процес. Освен това преподавателите, запазвайки образователните традиции и просветения български дух, непрекъснато повишават своята квалификация и се стараят да използват съвременни методи на обучение, като по този начин дават по-добра практическа подготовка и възможност за успешна житейска реализация на учениците си.     
   
    163

Важен момент в училищната история е 1996 г., когато учениците от първи клас започват обучението си по план за ранно чуждоезиково обучение. Въвежда се засилено изучаване на английски, френски, руски и испански език. От същата година училището става член на клуб ООН. Учениците участват в симулативни игри за разрешаване на актуални проблеми, засягащи развитието на Европа и света.        
На 01. 11. 2001 г. се поставя началото на едно ново сътрудничество – между 163 ОУ „Черноризец Храбър“ и ОУ „Душан Радович“, град Пирот, Република Сърбия и Черна гора, целящо да повиши професионалния опит на учителите чрез обмен на информация в областта на образованието.       
Възпитаниците на нашето училище се представят успешно във всички конкурси на национално, градско и общинско равнище – история, литература, математика, биология, химия. През последните 10 години над 60% от учениците, участвали в националното състезание, организирано от училище „Фарос“, получават отлични оценки по английски език. Можем да отбележим и достойното представяне на клуба към ООН с ръководител г-н Стоилов в симулативната игра « ООН и целите на хилядолетието «.     
   
През 2003 / 2004 г. завоювахме 1 място в конкурса на Столична община за най-добре уреден двор.        Проблем за колектива е фактът, че 163 ОУ се намира в сравнително краен квартал с недобре изградена инфраструктура и затруднена комуникация с централната градска част. На територията на ж.к.” Дружба-2 “ няма културни институции – кино, театър, читалище, нито големи спортни бази и съоръжения. Родителите са силно затруднени в организирането на свободното време на своите деца.       
Реалната действителност и недостатъчното финансиране ни насочи към разработване и включване в различни национални и международни проекти. От 2004 год. 163 ОУ   работи  по проекти  с училища от други държави – Франция, Словения, Румъния, а през 2008 год. двадесет и един  ученици посетиха училище в Дания. Работата по  проектите повиши интереса и мотивира учениците да изучават по-задълбочено информатика и чужди езици, тъй като придобитите знания намират пряко приложение и те могат веднага да усетят тяхната необходимост и сила в реалния живот.        Училището създаде свои традиции в областта на спорта, изобразителното изкуство и музиката. През 2009 г. то  работи по  2 проекта,  финансирани от Европейския структурен фонд, в областта на спорта и  интеграцията на етносите. Учениците  редовно участват  в районните и градските общоучилищни игри, където отборите ни по лека атлетика, хандбал, футбол, тенис на маса, волейбол, шах печелят призови места.      

Рисунки на възпитаници на училището се намират във Франция, Румъния, Словения и Дания. Всяка година учениците участват в конкурсите, обявени от общината и националния календар за извънучилищни дейности  – направление “Изкуство” на МОМН.        
Дейността ни по популяризиране на структурите, дейностите и изискванията на ЕС и по  различни европейски образователни  програми е неразделна част от усилията на колектива на 163 ОУ “ Черноризец Храбър “ за обогатяване по по-нетрадиционен начин на знанията на учениците, за организиране на свободното им време, за приобщаването им към общоучилищния живот.        
Съвременното развитие на обществото и неблагоприятните последици от демографската криза поставиха пред нас предизвикателството за разнообразяване на учебния процес и условията за труд и отдих.

Тагове

163 OU Chernorizec Hrabur
163 uchilishte Sofia
Основно училище Дружба
Основно училище София
163 училище София
163 ОУ Черноризец Храбър
Priem na uchenici Druzhba
Училище Дружба
Osnovno uchilishte Druzhba
Osnovno obrazovanie Druzhba
Основно образование Дружба
Uchilishte Druzhba
Osnovno uchilishte Sofia
Прием на ученици Дружба

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !