Проверена

Каменоделно училище - Кунино Отличен избор

Образование > Читалища
Начало Образование Читалища Каменоделно училище - Кунино

Каменоделно училище - Кунино

Професионална гимназия по каменообработване в село Кунино обучава ученици от 9 до 12 клас в специалностите: каменоделие и скулптура. Ученици се приемът след завършен седми и осми клас, а срокът на обучение в 5 години.

Прием след 7 и 8 клас в гимназия по каменообработване село Кунино
Гимназия по каменообработване извършва прием на ученици след седми и осми клас. За ученици след завършен седми клас предлагаме специалност Скулптура, а след осми – Каменоделие. За приемът и в двете специалности се полага изпит по рисуване. Продължителността на обучението е пет години.

Изучаване скулптура и каменообработване в село Кунино
Учениците избрали да изучават специалностите скулптура и каменообработване, изучават обработка на камък (машинна и ръчна), пластична анатомия, моделиране, рисуване, строителство, чертане и проектиране, информатика и чужди езици. Завършилите ученици получават диплома за средно образование и професионална квалификация степен II и III.Сградата на професионална гимназия по каменообработване е красива и добре поддържана. Учебното заведение разполага с уютни класни стаи, общежитие, столова, просторни работилници и ателиета. Училището по каменообработване в село Кунино има прекрасен парк-музей, разположен на площ от 11 дка. Транспортните връзки с близките градове и села са удобни за ученици, желаещи да учат в професионална гимназия по каменообработване.

      -

Училището е създадено с държавен указ през 1920 г. с идеята за "осъвременяване на каменоделието", според нуждата от висококвалифицирани специалисти в тази об- ласт на бързо развиващата се тогава към икономически разцвет нова България.Поради наличието на превъзходна суровина - варовик, развит ка- меноделски поминък у местното население и стратегическа железо- пътна артерия, за място е избрано с.Кунино - разположено сред кра- сива природа, с рядко съчетание на скалисти масиви, каньони, плата, гори, река и плодородна равнина; селище с древна история, култура и прогресивни хора.От създаването на училището до днес почти всички професи- оналисти в обработката на камъка в България са получили образовани- ето си в Кунино. По-голяма част от тях са скулптори, архитекти, строители, каменоделци и други специалисти в бранша, прославили се с професията си в България и по целия свят. Голяма част от завърши- лите продължават образованието си в Националната художествена академия, а впоследствие намират утвърдено място в българското изобразително изкуство. Сред тях са: Недко Кръстев, Цвятко Сиромашки, Данко Байрамов, Маньо Славов, Янаки Кавръков, доц. Стефан Янакиев, проф. Димитър Сотиров, Любен Черкезов, Иван Димчев.В каменоделното училище броят на учениците е достигал до петстотин от цялата страна.Понастоящем в професионалната гимназия по каменообработва- не се обучават ученици от IХ до ХIII клас, които получават образова- ние по професия каменоделец.От 2007 г. предстои прием след завършен VII клас по професия "Художник", специалност "Скулптура", а след VIII клас - професия "Каменоделец", специалност "Каменоделство".Професионалната гимназия по каменообработване в Кунино е уникална школа, единствена по рода си на Балканите, с осемдесет и пет годишна история, големи професионални традиции в обучението, даваща една вечна като камъка, винаги актуална и ценна професия. 

Приеми

Специалност СКУЛПТУРА - след завършен 7-ми клас
  • Специалност КАМЕНОДЕЛИЕ - след завършен 8- ми клас
  • по двете специалности - приравнителен изпит за 9-ти и 10-ти клас
 Изпитът е по рисуване /група предмети/ и ще се проведе на 10 - ти юли 2011 г. от 9,30 часа в училището.Тагове

КАМЕНОДЕЛНО УЧИЛИЩЕ КУНИНО
обучение художник Кунино Враца
Прием ученици
обучение скулптор Кунино Враца
професионална гимназия каменообработване Кунино Враца
гимназия Кунино Враца
професия скулптор Кунино Враца
Изучаване скулптура Кунино Враца
обучение каменоделец Кунино Враца
скулптура
скулптура от камък
професия каменоделец Кунино Враца
Изучаване каменообработване Кунино Враца
Прием каменоделното училище Кунино
професия художник Кунино Враца
камък
каменоделно училище
KAMENODELNO UCHILISHTE KUNINO
КАМЕНОДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !