Проверена

Хидроресурс ЕООД Отличен избор

Услуги > Други услуги
Начало Услуги Други услуги Хидроресурс ЕООД

Хидроресурс ЕООД

Сонди за вода и Сондажи

"Хидроресурс" ЕООД гр. Благоевград е с предмет на дейност сондиране, хидро и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофорни системи прокарване на геотермални сондажи и термопомпени системи.


Сондажи за вода

Изграждане и оборудване на водоснабдителни тръбни кладенци

Роторно сондиране с водноглинеста промивка с триролкови длета с диаметър от 59 до 500мм в скали , валуни, глини и пясъци. Сондажните апаратури са монтирани върху стандартни товарни автомобили. Дълбочината на сондиране е до 700м. Видове сондажи:
  • Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване
  • Ядкови сондажи за проучване на земна основа и полезни изкопаеми
  • Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации
  • Пиезометри за проследяване състоянието на подземните води
  • Пилоти за укрепване на неустойчиви терени и слаба земна основа
Прокарване на сондажни отвори до 500мм. Обсаждане с полипропиленови сондажни тръби с диаметри ф125, ф140 , ф175 и PVC тръби ф200, ф250 и ф315. Фабрични филтри на тръбите с максимална нарязаност. Полагане на филцова засипка в затръбното пространство и водочерпене с компресор и ерлифт. Монтаж на стандартни потопяеми помпи с диаметър 75 и 100мм. Монтаж на хидрофорни системи. Разполагаме с три Автосонди УРБ3А3, полеви компресори ПК15Б, XAS 90 за извършване на ерлифтни водочерпения и потопяеми помпи за извършване на опитни водочерпения и водоналивания. Изготвяне на документи за:
  • регистрация на сондажните кладенци
  • издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водовземане на студени и минерални води
  • издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води
  • издаване на разрешителни за добив на речни наноси и други полезни изкопаеми


Тагове

Сонди за вода Благоевград
Сондиране и сондажи Благоевград
Хидроресурс
Сондажни тръбни кладенци
Sondazhi Blagoevgrad
Sondirane i sondazhi Blagoevgrad
Сондажи цени
Sondazhni trabni kladentsi
Сондажи Благоевград
Hidroresurs
Sondi za voda Blagoevgrad
Добив на подземни води
Sondazhi tseni
Dobiv na podzemni vodi

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !